Aktuálně

Historická Kampa

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku k podpoře kongresové turistiky v metropoli na roky 2024 až 2027. Vítěz zakázky musí zajistí služby, které souvisejí s podporou kongresové a eventové turistiky, konzultační činnost pro organizátory, jako je například sběr dat a dalších informací o kongresových akcích v Praze. Předpokládaná hodnota zakázky je necelých 25 milionů korun bez DPH.

Evka Neuman, PCT Karlín Holešovice

Naše hlavní město v roce 2023 navštívilo 7,4 milionu turistů. Dle nejnovějších dat Českého statistického úřadu v minulém roce přijelo do Prahy 7 437 897 turistů, řádově o 24 % více než v roce 2022 a o 8 % méně než v předpandemickém roce 2019. Skladbu zahraničních turistů tvoří především návštěvníci z Německa (1 030 017), Spojených států amerických (424 957) a Velké Británie (397 220).

Brněnské Výstaviště je kongresovou turistikou známé

Konference, kongresy a organizovaná školení byly v loňském roce nedílnou součástí turistického ruchu na jižní Moravě. Popularitě regionu, pokud se týká obchodního setkávání, významně pomáhá platforma Brno Convention Bureau i nově spuštěná aplikace, díky níž mohou pořadatelé lépe zprostředkovávat informace účastníkům jmenovaných akcí.