Soutěže

V novinářské soutěž 2x7 map a průvodců vydaných roku 2021, kterou pořádá Czech Travel Press, zvítězila mapa Českolipska a publikace Praha ožralá. Už přes pětadvacet let každoročně členové České asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu svými hlasy určují žebříček. Odborná komise nejdříve vybrala po dvakrát sedmi titulech, aby z nich vybíral nejlepší, nejzajímavější publikaci každý člen novinářské asociace. 

Mapy a atlasy
1. Českolipsko ze souboru Turistická mapa pro každého 1:25 000 (Geodezie On Line)
2.- 4. Brdy Třemšínsko, turistická mapa 1:50 000 (KČT Trasa)
2.- 4. Praha atlas města 1:15 000 (Kartografie Praha)
2.- 4. Železniční síť v České republice (Správa železnic, Správa železniční geodezie)  

Průvodce
1. Radim Kopáč a Petr Stančík: Praha ožralá (Academia)
2. Jan Havelka: Chaty Klubu českých a československých turistů 1929 - 1938 (Alpy)
3. Kolektiv: Špalíček výletů, Příroda. Autem po Čechách, Moravě a Slezsku (Soukup & David)

Petr Skála

I. Czech Travel Press - Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu vyhlašuje soutěž pro novinářské autorské práce uveřejněné v roce 2021 v českém nebo slovenském jazyce.

Soutěžní kategorie:
* Domácí cestovní ruch
* Zahraniční cestovní ruch
* Zvláštní cena Jaroslava Holoubka ocení originalitu zpracování bez ohledu na kategorie, žánr a médium, kde byl článek uveřejněn.

II. Témata soutěžních článků jsou omezena pouze na cestovní ruch. Forma článku ani médium, kde byly uveřejněny, nejsou omezeny.

Článkem se pro účely Novinářské soutěže rozumí všechny žurnalistické útvary ve všech typech tištěných i elektronických médií. Do soutěže jsou též přijímány seriály žurnalistických materiálů.

III. Odborná porota vyhodnotí nejlepší materiál na základě těchto kritérií: originalita a neotřelost námětu a úroveň zpracování publikovaného materiálu. Porota může svůj výrok rozšířit na více článků.

IV. Odborná porota jmenovaná výborem Czech Travel Press má nejméně 3 členy. Členství v porotě je čestné. Porota volí ze svého středu předsedu.

V. Soutěže se mohou zúčastnit členové Czech Travel Press, dalších žurnalistických spolků i autoři nezapojení do těchto organizací. Účastníci soutěže mohou být profesionální žurnalisté, stejně jako neprofesionální autoři jednotlivých článků.

Do soutěže přihlašují své práce sami autoři, případně jejich vydavatelé. Členové Czech Travel Press mají navíc právo navrhnout porotě jakýkoliv cizí příspěvek dle svého uvážení.

VI. Uzávěrka dodání přihlášených prací je 10. března 2022. Soutěžní práce je možné dodat v tištěné nebo digitální podobě, případně ve formě internetových odkazů. Tištěné materiály se dodávají v jednom výtisku. K soutěžním pracím se připojí jméno autora či všech autorů, datum uveřejnění originálního článku, název média a datum vydání.

Součástí účasti v soutěži je souhlas s použitím jeho soutěžních materiálů pro účely propagace soutěže v přiměřené míře a s uvedením autorství. Případné výjimky je třeba konzultovat s organizátorem soutěže.

VII. Soutěžní práce ve fyzické podobě lze zaslat poštou na adresu UpDown Media, Sněženková 6, 106 00 Praha 10, k rukám Jakuba Turka. Soutěžní práce v digitální podobě lze odeslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VIII. Cena bude předána na slavnostním shromáždění Czech Travel Press v Praze. Ocenění autoři převezmou diplom a symbolickou cenu. Ceny nevyzvednuté do 31. prosince 2022 propadají ve prospěch organizátorů, pokud nerozhodnou jinak.

Novinářskou soutěž o nejlepší článek, reportáž, status či tweet na téma cestovního ruchu 2021 vyhlašuje Czech Travel Press – Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu. Tradiční soutěž odráží skutečnost, že domácí i zahraniční cestovní ruch se pomalu ale jistě vrací po pandemii koronaviru do starých dobrých kolejí.

Novináři odevzdávají organizátorům své články, internetové materiály, tweety, reportáže, facebookové statusy, fotoreportáže, video, rozhlasové reportáže a další žurnalistické útvary, které jsou zaměřené na cestovní ruch v jakékoliv podobě. Nejlepší budou vyhlášeny na slavnostním shromáždění Czech Travel Press v Praze.

Novinářská cena 2020, kterou tradičně uděluje Czech Travel Press – Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu za nejlepší články, reportáže, fotoreportáže a další žurnalistické materiály, byla vyhodnocena odbornou porotou. Osobně budou předána čestná ocenění na podzimní schůzi spolku v Praze. Hlavní cenu získal Petr Kuneš za reportáž o cestě vlakem na Zakarpatskou Ukrajinu. Holoubkovu cenu za originalitu dostal Martin Zapletal za cestopis popisující dálkovou pěší turistiku v tuzemských horách.