Soutěže

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press, z.s.

Vyhlášení Novinářské soutěže CTP 2017

v kategoriích

- Praha turistická,

- Dovolená na Slovensku – dobrý nápad a Piešťany – skvost slovenského lázeňství,

- Baroko v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Jménem Výboru České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu

Czech Travel Press, z. s.

Mgr. Marie Kysilková, předsedkyně

STATUT

 

Novinářské soutěže České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP 2017

 

 

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP z. s. (dále CTP) vyhlásila novinářskou soutěž pro novinářské autorské práce uveřejněné v České republice v roce 2017.

 

Kategorie novinářské soutěže CTP pro rok 2017 jsou

 

  • Praha turistická

 

    1.  
  • Baroko v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

 

 

  • Dovolená na Slovensku

 

  1.  

III.

V každé kategorii vyhodnotí odborná porota první tři nejlepší příspěvky, a to na základě těchto kritérií: neotřelost námětu, úroveň zpracování a vypovídací (informativní) hodnota publikovaného materiálu. Porota nemůže v žádné kategorii udělit dvě hlavní ceny a může hlasováním některou z cen zrušit. Porota se může hlasováním dohodnout na udělení zvláštní ceny v každé kategorii. Za osobité zpracování tématu udělí porota Cena Jaroslava Holoubka.

 

Odborná porota má nejméně 3 členy. Členství v porotě je čestné. Porota volí ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů předsedu, který řídí její schůze. Návrh na předsedu poroty předkládá výbor nebo členové CTP.

 

Soutěže se mohou zúčastnit členové CTP a další autoři, jejichž příspěvky byly zveřejněny v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu a splňují zadání soutěže.

 

 

 

Uzávěrka dodání přihlášených prací je 10. prosince 2017 v 10.00 hodin. Soutěžní práce je třeba dodat ve třech exemplářích (případně jeden vytištěný originál a dvě kopie), u audio a video nahrávek 1 originál a 2 přepisy textu, v případě internetových výstupů proklik a 3x vytištěný text. Současně k soutěžním pracím připojte podepsanou přihlášku (viz příloha statutu). Její součástí je souhlas soutěžícího s použitím jeho soutěžních materiálů pro účely propagace soutěže v míře obvyklé a s uvedením autorství. Případné výjimky je třeba konzultovat s organizátorem soutěže.

 

VII.

Soutěžní práce odevzdá soutěžící na recepci v budově CzechTourism, Vinohradská 46, Praha 2. Obálku je třeba označit heslem "Soutěž CTP 2017", dále uvést datum předání prací na recepci, jméno a příjmení odesilatele (soutěžícího). Soutěžní práce adresujte na Czech Travel Press – k rukám Mgr. Marie Kysilkové, Vinohradská 46, Praha 2. Informaci o odevzdání zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přijetí bude e-mailovou poštou zpětně potvrzeno.

 

VII.

Ceny budou předány v zahajovací den mezinárodních veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně 18. ledna 2018.

Ocenění autoři převezmou diplom a cenu. Ceny nevyzvednuté do 30. 3. 2018 propadají ve prospěch organizátora, pokud vedení České asociace novinářů a publicistů Czech Travel Press CTP nerozhodne jinak.

 

 

 

V Praze dne 1.7.2017

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu předala třetí lednový čtvrtek v Brně ceny za nejlepší autorské práce v roce 2016. Slavnostní předání je už tradičně součástí veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour 2017.

V Novinářské soutěži Czech Travel Press 2016 byly oceněny články a fotografie uveřejněné v tištěných a internetových médiích ve třech kategoriích, které zvýraznily 700. výročí narození Karla IV., propojení sportu s cestovním ruchem a rozvoj gastronomie v regionech. Ceny České centrály cestovního ruchu CzechTourism, cestovní agentury Fertour Prague, nakladatelství JOTA a Balony. EU z Břestku převzali mezi jinými Ing. Jaromír Hampl, PhDr. Miroslav Navara, Ing. Petr Skála, Mgr. Věnceslava Dezortová a Olga Szymanská. Poprvé byla udělena Cenu Jaroslava Holoubka za osobité zpracování tématu, a to PhDr. Luboru Falteiskovi za článek „Přežije Jára Cimrman ty, kteří ho vymysleli?“.

Porota soutěže pracovala ve složení Ing. Petr Tiefenböck – předseda, Mgr. Marie Kysilková a RNDr. Tomáš Seidl - CzechTourism.

Vítěze jednotlivých kategorií naleznete v rubrice Kronika