Novinářská soutěž České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu 2016 byla vyhodnocena v Brně

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu předala třetí lednový čtvrtek v Brně ceny za nejlepší autorské práce v roce 2016. Slavnostní předání je už tradičně součástí veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour 2017.

V Novinářské soutěži Czech Travel Press 2016 byly oceněny články a fotografie uveřejněné v tištěných a internetových médiích ve třech kategoriích, které zvýraznily 700. výročí narození Karla IV., propojení sportu s cestovním ruchem a rozvoj gastronomie v regionech. Ceny České centrály cestovního ruchu CzechTourism, cestovní agentury Fertour Prague, nakladatelství JOTA a Balony. EU z Břestku převzali mezi jinými Ing. Jaromír Hampl, PhDr. Miroslav Navara, Ing. Petr Skála, Mgr. Věnceslava Dezortová a Olga Szymanská. Poprvé byla udělena Cenu Jaroslava Holoubka za osobité zpracování tématu, a to PhDr. Luboru Falteiskovi za článek „Přežije Jára Cimrman ty, kteří ho vymysleli?“.

Porota soutěže pracovala ve složení Ing. Petr Tiefenböck – předseda, Mgr. Marie Kysilková a RNDr. Tomáš Seidl - CzechTourism.

Vítěze jednotlivých kategorií naleznete v rubrice Kronika