STATUT Novinářské soutěže Czech Travel Press 2021

I. Czech Travel Press - Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu vyhlašuje soutěž pro novinářské autorské práce uveřejněné v roce 2021 v českém nebo slovenském jazyce.

Soutěžní kategorie:
* Domácí cestovní ruch
* Zahraniční cestovní ruch
* Zvláštní cena Jaroslava Holoubka ocení originalitu zpracování bez ohledu na kategorie, žánr a médium, kde byl článek uveřejněn.

II. Témata soutěžních článků jsou omezena pouze na cestovní ruch. Forma článku ani médium, kde byly uveřejněny, nejsou omezeny.

Článkem se pro účely Novinářské soutěže rozumí všechny žurnalistické útvary ve všech typech tištěných i elektronických médií. Do soutěže jsou též přijímány seriály žurnalistických materiálů.

III. Odborná porota vyhodnotí nejlepší materiál na základě těchto kritérií: originalita a neotřelost námětu a úroveň zpracování publikovaného materiálu. Porota může svůj výrok rozšířit na více článků.

IV. Odborná porota jmenovaná výborem Czech Travel Press má nejméně 3 členy. Členství v porotě je čestné. Porota volí ze svého středu předsedu.

V. Soutěže se mohou zúčastnit členové Czech Travel Press, dalších žurnalistických spolků i autoři nezapojení do těchto organizací. Účastníci soutěže mohou být profesionální žurnalisté, stejně jako neprofesionální autoři jednotlivých článků.

Do soutěže přihlašují své práce sami autoři, případně jejich vydavatelé. Členové Czech Travel Press mají navíc právo navrhnout porotě jakýkoliv cizí příspěvek dle svého uvážení.

VI. Uzávěrka dodání přihlášených prací je 10. března 2022. Soutěžní práce je možné dodat v tištěné nebo digitální podobě, případně ve formě internetových odkazů. Tištěné materiály se dodávají v jednom výtisku. K soutěžním pracím se připojí jméno autora či všech autorů, datum uveřejnění originálního článku, název média a datum vydání.

Součástí účasti v soutěži je souhlas s použitím jeho soutěžních materiálů pro účely propagace soutěže v přiměřené míře a s uvedením autorství. Případné výjimky je třeba konzultovat s organizátorem soutěže.

VII. Soutěžní práce ve fyzické podobě lze zaslat poštou na adresu UpDown Media, Sněženková 6, 106 00 Praha 10, k rukám Jakuba Turka. Soutěžní práce v digitální podobě lze odeslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VIII. Cena bude předána na slavnostním shromáždění Czech Travel Press v Praze. Ocenění autoři převezmou diplom a symbolickou cenu. Ceny nevyzvednuté do 31. prosince 2022 propadají ve prospěch organizátorů, pokud nerozhodnou jinak.