Harfenistka Kateřina Englichová, houslista Jaroslav Svěcený, trumpetista Jan Hasenöhrl a varhaník Aleš Bárta se mezi 10. červnem a 8. červencem 2020 vždy ve středu od 19.09 setkají ve Smetanově síni Obecního domu se svými fanoušky v rámci projektu Obecního domu a.s. s názvem „Pro všechny, kterým chybí setkávání s hudbou“.

Ženy, první zleva  ředitelka SCCR, Z. Vojtová a hejtmanka Středočeského kraje, J. Pokorná Jermanová

Přestože u nás karanténa kvůli nemoci Covid-19 ještě zcela neskončila, Středočeská centrála cestovního ruchu už chystá program, jak navrátit doslova z nuly zastavenou turistiku v českém, turisticky snad nejnavštěvovanějším, regionu alespoň částečně na její loňskou úroveň.

Předávání ocenění

V době, kdy jsme už všichni značně unaveni z dění kolem koronavirové krize a s ní související mediální pandemie znepokojujících zpráv, považujeme za důležité přijít také s dobrou zprávou – „Česká chuťovka“ 2020 bude! A ta dětská také. Letos se uskuteční už 12. ročník této oblíbené a tradiční soutěže. Dosud získalo toto v současné době již prestižní ocenění celkem 218 českých firem za 1007 potravinářských výrobků a a její obdobu „Dětskou Chuťovku“ 90 českých výrobců za 169 výborných potravin.

Původní podoba gotické Pražské brány z 13. století se nezachovala, byla na rozhraní gotiky a renesance přestavěna a zásadní charakter této přestavby se dochoval dodnes, jak o tom svědčí i datum 1536 na ostění hodin. Stavba, zvláště krov a střecha, utrpěla při dvou velkých požárech. Naposledy byla restaurována na počátku dvacátého století stejným architektem, jenž dostavěl chrám sv. Víta v Praze. 

Zámek Holešov

Od poloviny března jsme skoro na tři měsíce přerušili informační servis týkající se nabídky akcí a turistických atraktivit. Díky opatřením proti šíření nemoci Covid19 nebylo totiž co nabízet, kromě tipů na zdravotní vycházky a výlety. Aktuálně se postupně vrací život do hradů, zámků, muzeí, rozbíhají se první akce pro veřejnost. Jsou otevřeny památky spravované Národním památkovým ústavem či expozice muzeí v regionu.