Praha 28. prosince 2017 Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press vyhlásila výsledky Novinářské soutěže CTP 2017 v kategorii Praha turistická. Autorské práce hodnotila porota ve složení Ing. Petr Tiefenböck – předseda, PhDr. Jana Hudcová a Mgr. Jakub Turek. První místo získal autor Lukáš Hron za článek Ve stínu Pražského hradu uveřejněný ve Víkendu DNES 30. září 2017, Vydavatelství Mafra.

Než se Přeštice staly věhlasným poutním místem a daly impuls ke stavbě impozantního chrámu zasvěcenému Panně Marii Bolestné, tak musíme vzpomenout příběh listu - otisku obrazu - jehož originál pocházel z kostela Archanděla Michaela na Starém Městě Pražském.

Jeho datace je kladena do druhé poloviny 17. století. V rodině měšťanské Jakuba Hofmistra a jeho manželky Alžběty ( Přeštice 112) se tento list setkal s velkou odezvou. Alžběta si ze získaného otcova dědictví nechala namalovat obraz podle otisku obrazu - plátěný obraz u dobřanského malíře Matěje Pazourka v roce 1686.

Motiv obrazu měl vyobrazení PIETY. Obraz byla uznán 27. dubna 1711 za zázračný. Když příbuzná Alžběty přespávala ve svátky pod obrazem v domě číslo 112, kde byla znázorněna Marie, matka Kristova, potřísněna krví od týraného a umučeného syna, spatřila Lidmila BEEROVÁ v roce 1700 slzy na tváři Panny Marie. Nejprve se příhoda utajovala. Posléze se stala veřejnou senzací a komise nakonec prohlásila z Arcibikupství pražského obraz za zázračný.

Nostalgii letošního adventu poznamenal odchod vynikajícího novináře a spisovatele Mgr. Bořivoje Homoly. Znojemský rodák na své Znojmo nezapomínal a nevynechal jedinou příležitost své rodiště navštívit či nějakým způsobem mu prospět. Nezřídka ve spojitosti s tamní vinařskou tradicí, jako např. ve spolupráci s vinařstvím Znovín, či Lahofer, kde měl své osobní přátele.

Už se stalo jakousi tradicí, že v posledních týdnech měsíce listopadu obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze (Advantage Austria) pořádá v pražském hotelu Diplomat populární akci pod názvem Den rakouského vína. Tento spíše podvečer je mezi českými obchodníky s vínem, sommeliéry, gastronomy či odbornými novináři velice populární. Rakousko má stejnou zeměpisnou šířku jako Burgundsko. Na rozdíl od této proslulé francouzské oblasti jsou u našeho jižního souseda rozdíly teplot podstatně výraznější. Horké letní dny a chladné noci pak dávají vzniknout výborným vínům. Tolik teorie. Jak vypadá praxe, přijelo do Prahy ukázat 26 rakouských vinařů téměř ze všech vinařských oblastí našeho jižního souseda. A to si jistě pozornost zasluhuje.

„Chceme-li, aby u nás návštěvníci zůstávali déle, musíme jim nabídnout to nejlepší, co v kraji máme. V tzv. „šlechtickém ubytování“ například vidím obrovský potenciál našeho kraje,“ informovala novináře při příležitosti vydání třech specializovaných turistických brožur ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu, Nora Dolanská.

„Česká republika patří k velkým importérům moldavského vína. Je v tomto regionu hned za Polskem,“ uvádí George Arpentin, ředitel Národního úřadu pro vinohradnictví a víno republiky Moldova. „Veletrhu International Wine Show Prague se zúčastnilo z oblasti Stefan-Voda například vinařství Purchari, Basavin, z oblasti Valul Traian zase vinařství Tomai Vinex a další.“

Rekatolizace, protireformace, doba temna přišla do Čech po prohrané bitvě na Bílé hoře. Ale také baroko, vzdělanost, průmysl. A s nimi drobnější šlechtické rody ze zahraničí, které rychle vyrostly co do majetku i společenské prestiže. Jedním z nich byli Mansfeldové z Pruska, kteří se časem spříznili s Colloredy z Itálie. Dodnes sídlí Colloredo-Mansfeldové na Dobříši.

Herečka Balzerová pokřtila knihu Retro ČS 3 

Nakladatelství JOTA vydalo poslední díl trilogie Retro Michala Petrova. „Jednička“ se věnovala tzv. měkkému konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby, „dvojka“ patřila konzumu „tvrdému“ – odívání, obouvání, bydlení, elektronice, ale i škole a Vánocům. Obě knihy se těšily čtenářskému zájmu, získaly cenu Český bestseler 2013, 2015 a Mezinárodní čestné uznání E. E.Kische2016. Úspěšný knižní cyklus, kterým Michal Petrov navázal na svůj televizní a později také rozhlasový projekt je tak završen. Retro ČS 3 aneb (Povolená) dovolená začíná během uhelných prázdnin zkraje roku 1979, ale autor se jak textem, tak i již tradičně bohatým obrazovým doprovodem zaměřuje na trávení volného času a zejména cestování před tímto datem i po něm.