V důsledku aktuální situace s epidemií tzv. „čínské chřipky“ a následným problémům v příjezdovém cestovním ruchu, který se vyznačuje rušením rezervací v jihočeských hotelech, omezuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) své nejbližší plánované veletržní aktivity. Ruší svou účast na březnovém veletrhu v Pasově i dubnový Travelfest v Českých Budějovicích. Finanční prostředky, původně plánované na tyto akce, využijí na financování nové kampaně, zaměřené na domácí cestovní ruch a blízké trhy.

 

Relativně nedaleko od moldavského hlavního města Kišiněva, necelých padesát kilometrů, najdeme velice zajímavý komplex. Nedá se přímo označit jako vyloženě turistický nebo výrobní. Přesto tyto atributy kompletně spojuje. Akciová společnost Varteli je totiž obojím. Hotelový komplex s lůžkovou kapacitou 40 hostů, kompletně vybaveným konferenčním sálem s 260 místy, ale také vinařstvím, které obhospodařuje 300 hektarů vinic a ročně vyrobí 4,5 miliónů lahví velmi kvalitního a ceněného vína.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy pracuje nejen na propagaci Zlínského kraje vůči návštěvníkům ze zahraničí a okolních krajů, ale také inspiruje obyvatele kraje k návštěvě zajímavých míst a k aktivnímu trávení volného času. K tomu, věřme dobře, poslouží naše tipy na výlety. Tento výlet směřujeme na rovinatou Hanou, do krajiny mezi Záhlinicemi a Kroměříží

Lužní lesy na Soutoku v Jihomoravském kraji zaplavuje od 3. března opět voda z nádrže Nové Mlýny. Toto opatření proti suchu provádí Povodí Moravy po dohodě s Lesy České republiky.

Na světě snad není žádné jiné místo, které by se proslavilo luxusem a elegancí jako právě Monako. Tento mikro stát se rozkládá na přibližně dvou kilometrech čtverečních a je situovaný na překrásné francouzské riviéře. Zdá se až neuvěřitelné, kolik toho může tak malá země s největší hustotou milionářů a miliardářů na světě, nabídnout. Pojďme se podívat, proč stojí do tohoto městského státu vyrazit.


 Tisková zpráva Asociace cestovních kanceláří České republiky ze dne 28.února 2020.

Praha, 28. února 2020. Představenstvo Asociace cestovních kanceláří České republiky projednalo 27. února 2020 problematiku řešení mimořádných okolností v cestovním ruchu, vzniklých v důsledku  vývoje situace v záležitosti koronaviru Covid19, v souladu s platnou českou legislativou a doporučilo českým cestovním kancelářím postupovat ve vzorových případech jak níže uvedeno. Představenstvo si dále přeje informovat i zákazníky českých cestovních kanceláří a činí tak touto formou.

  1. Odstoupení od smlouvy zákazníkem z důvodu mimořádné okolnosti před odjezdem na zájezd

aby zákazník mohl odstoupit od smlouvy o zájezdu pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti bez povinnosti platit storno, musí být současně splněny dvě podmínky:

  • před zahájením zájezdu nastaly v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a
  • tyto okolnosti mají významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení.

Koronavirus je mimořádnou a nepředvídatelnou okolností. Nicméně, aby jeho výskyt zakládal právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit smluvní  stornopoplatek, musí se vyskytovat v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí a zároveň musí mít významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. Každý případ tak musí být posuzován jednotlivě.