Zámek Loučeň

Na zámku Loučeň navazují na odkaz rodiny Thurn-Taxisů, původních majitelů loučeňsko-dobrovického panství, která se stala významným mecenášem skladatele Bedřicha Smetany. Zde, v Jabkenicích nedaleko Loučeně, strávil B. Smetana posledních deset let svého života. V zdejší knížecí myslivně strávil poslední léta svého života od roku 1874 do 1884. Na tuto skutečnost reagují i pracovníci zámku akcí „Smetanový březen na Zámku Loučeň“. Můžete ji navštívit v období od 2. do 24.března. 

Evka Neuman, PCT Karlín Holešovice

Naše hlavní město v roce 2023 navštívilo 7,4 milionu turistů. Dle nejnovějších dat Českého statistického úřadu v minulém roce přijelo do Prahy 7 437 897 turistů, řádově o 24 % více než v roce 2022 a o 8 % méně než v předpandemickém roce 2019. Skladbu zahraničních turistů tvoří především návštěvníci z Německa (1 030 017), Spojených států amerických (424 957) a Velké Británie (397 220).

 

Düsseldorf

V celém Německu zavládne od 14. června fotbalové nadšení. V rámci 51 utkání se očekává příjezd 2,7 milionu návštěvníků na stadiony a dalších 7 milionů fanoušků na veřejné přenosy do Fan-Zón. Německá turistická centrála (DZT) očekává, že Euro 2024 může německému příjezdovému cestovnímu ruchu generovat až 4% přírůstek pokud se týká přenocování turistů. Sportovní událost zároveň nabízí velký potenciál pro další propagaci image Německa jako turistické destinace.

Vážení kolegové a kolegyně, zveme Vás na seminář k problematice webové stránky CTP dne 12. února od 14 hod., který se uskuteční v budově Vysoké školy obchodní v Praze, Spálená č. 76, Praha 1 dle přiložené pozvánky.

Prosíme o potvrzení účasti, jinak nemůžeme zaručit vstup do budovy!

Program:
1. Zahájení - PhDr. Miroslav Navara
2. Účel a zaměření webu www.czechtravelpress.cz, redakční zpracování zaslaných článků, fotografií a videí - Mgr. Antonín Karoch
3. Jazykové a stylistické požadavky a celková úroveň podkladů - PhDr. Lubor Falteisek
4. Realizace webových stránek, poplatky za web a jeho údržbu - Ing. Petr Tiefenböck
5. Diskuse
6. Závěr - PhDr. Miroslav Navara

Jménem Výboru CTP srdečně zve Mgr. Marie Kysilková, předsedkyně.

Busójárás je svátkem dobré nálady a veselí

V Maďarsku, stejně jako v mnoha jiných zemích, slaví Masopust, maďarsky farsang. Je to v maďarské kultuře hluboce zakořeněný svátek. Mimo jiné jde také o slavnostní podívanou, která přesahuje hranice generací a národů. Jeho kořeny se prolínají s pohanskými i křesťanskými tradicemi. Bývá často plný bujarého veselí, smíchu, hudby a pestrobarevných krojů, protože se k těmto oslavám scházejí místní komunity z celého Maďarska.