Lužní lesy na Soutoku v Jihomoravském kraji zaplavuje od 3. března opět voda z nádrže Nové Mlýny. Toto opatření proti suchu provádí Povodí Moravy po dohodě s Lesy České republiky.

Na světě snad není žádné jiné místo, které by se proslavilo luxusem a elegancí jako právě Monako. Tento mikro stát se rozkládá na přibližně dvou kilometrech čtverečních a je situovaný na překrásné francouzské riviéře. Zdá se až neuvěřitelné, kolik toho může tak malá země s největší hustotou milionářů a miliardářů na světě, nabídnout. Pojďme se podívat, proč stojí do tohoto městského státu vyrazit.


 Tisková zpráva Asociace cestovních kanceláří České republiky ze dne 28.února 2020.

Praha, 28. února 2020. Představenstvo Asociace cestovních kanceláří České republiky projednalo 27. února 2020 problematiku řešení mimořádných okolností v cestovním ruchu, vzniklých v důsledku  vývoje situace v záležitosti koronaviru Covid19, v souladu s platnou českou legislativou a doporučilo českým cestovním kancelářím postupovat ve vzorových případech jak níže uvedeno. Představenstvo si dále přeje informovat i zákazníky českých cestovních kanceláří a činí tak touto formou.

  1. Odstoupení od smlouvy zákazníkem z důvodu mimořádné okolnosti před odjezdem na zájezd

aby zákazník mohl odstoupit od smlouvy o zájezdu pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti bez povinnosti platit storno, musí být současně splněny dvě podmínky:

  • před zahájením zájezdu nastaly v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a
  • tyto okolnosti mají významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení.

Koronavirus je mimořádnou a nepředvídatelnou okolností. Nicméně, aby jeho výskyt zakládal právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit smluvní  stornopoplatek, musí se vyskytovat v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí a zároveň musí mít významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. Každý případ tak musí být posuzován jednotlivě.

Snad je to absencí moře, klidnou a pohodovou krajinou a svým způsobem stejně pohodovým životem, která našince nutí snít o exotických dálavách. V současnosti nemáme důvod, proč je nenavštívit. Také to činíme. Loni například navštívilo Thajské království více než padesát tisíc českých turistů a dá se předpokládat, že tento podíl bude stoupat. Proto také Thajsko se stalo hlavním patronem veletrhu Go v Brně a nechybělo na letňanském výstavišti na veletrhu Holiday World.

Právě v letošním roce to bude třicet let od doby, kdy tehdejší Československo navázalo diplomatické vztahy s Jižní Koreou tedy správněji s Korejskou republikou. Od té doby se naše vztahy vyvíjejí více než obstojně. Tato země se pomalu stává jedním z největších zahraničních investorů u nás a v tomto ohledu předběhla i velké evropské státy, například Francii či Itálii. Ještě potěšitelnějším faktem je i to, že rozbíhá i zvláštní typ odborné turistiky, která se týká vzájemných výměn studentů.

Indonéským národním mottem je věta, kterou lze přeložit jako „mnoho, ale jeden“, nebo lépe „jednota v rozdílnosti“. Tento stát v jihovýchodní Asii a Oceánii totiž tvoří 17 508 ostrovů s více než čtvrtmiliardou obyvatel a patří mezi nejlidnatější státy na světě. Najdeme tu šest tzv. oficiálních náboženství a mnohonásobně více kulturních odlišností. Vždyť každý ostrov má svoji vlastní a jedinečnou kulturu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy také nejen propaguje doma i v zahraničí svůj kraj, ale inspiruje i turisty k návštěvě zajímavých míst a k aktivnímu trávení volného času v tomto regionu. V současné době například doporučuje výlet do podhůří Bílých Karpat, při kterém mlůžete navštívit Bojkovice a Luhačovice. Město Bojkovice se může odkazovat na historii sahající do raného středověku. Krom toho je výchozím místem našeho tipu na výlet. Cílem výletu je lázeňské město Luhačovice. Jedná se o nenáročný, 11 km dlouhý pěší výlet.