Asociace novinářů a publicistů o cestovním ruchu Czech Travel Press zvolila na další dva roky své vedení. Plenární schůze volila členy výboru a revizní komisi.

Členové výboru mezi sebou posléze zvolili nejužší vedení. Předsedkyní zůstává Marie Kysilková, stejně jako místopředseda Miroslav Navara a pokladník Petr Tiefenböck. Nově byla zvolena za tajemnici Eva Mráčková. Výbor Czech Travel Press pracuje ve složení Natália Homolová (Socieurs), Antonín Karoch, Marie Kysilková, Miroslav Navara (freelancer), Eva Mráčková (COT), Petr Tiefenböck (Travelink) a Jakub Turek (Horydoly). Náhradníkem je Petr Skála (První zprávy).

Stejným způsobem jako výbor postupovala revizní komise a do svého čela znovu zvolila Lubora Falteiska. Revizní komise je složena takto: Lubor Falteisek (Naše rodina), Iveta Hamarneh a Marcela Kohoutová. Náhradníkem je Jiří Zoufal (Hasiči).

Text: Jakub Turek

Trojská botanická zahrada letos slaví půl století své existence. Výročí bude připomínat řadou akcí, oblíbených výstav i novinkami. Celý narozeninový rok se ponese v duchu oslavy krásy rostlinného těla. Už na začátku března se milovníci květin mohou těšit na atraktivní výstavu exotických orchidejí, kterou tentokrát doprovodí aranžmá z dílny přední české floristky Kláry Franc Vavříkové. Zahradu v její padesáté sezoně čeká také budování nových expozic, zázemí pro návštěvníky i pro odbornou práci. 23. ledna byla zahájena jubilejní sezona slavnostním křtem dvou nových knižních publikací a narozeninového kalendáře. Kmotrami se staly krásné dámy: zpěvačka Marta Jandová, herečky Anna Geislerová a Markéta Hrubešová a tanečnice Jovanka Vojtková.

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu - Czech Travel Press – v roce 2018 čítala více než osmdesát členů. Pro ně připravila řadu akcí, pokrývajících všechny oblasti, související s cestovním ruchem a to jak domácím, tak mezinárodním. CTP spolupracuje s institucemi a organizacemi, ovlivňujícími rozvoj cestovního ruchu v Česku, především s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, s níž má již po léta uzavřenu dohodu o spolupráci. Ta byla v roce 2018 aktualizována a opět podepsána. To se odrazilo v orientaci činnosti CTP především na podporu hlavního tématu CzechTourismu v roce 2018 – oslavy stoletého výročí vzniku Československa. V souladu s koncepcí CzechTourismu se aktivity CTP orientovaly také na podporu návštěvnosti regionů.

Bezmála sedmdesát představitelů českých cestovních kanceláří a novinářů se zúčastnilo první zastávky roadshow Buy Puglia Tour 2019 v Praze. Turné připravila regionální agentura pro cestovní ruch Pugliapromozione, která tak propaguje jedny z nejkrásnějších destinací Itálie. Nabízí široké spektrum služeb lokálních dodavatelů, určených zahraničním návštěvníkům.

Novinářská soutěž ke 100. výročí vzniku Československa byla uzavřena na hlavním pódiu veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně. Tradiční novinářská soutěž pořádaná českou asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press a slovenským žurnalistickým sdružením FIJET Slovakia pod záštitou České centrály cestovního ruchu CzechTourism a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky byla letos mezinárodní.

Agentura Dobrý den Pelhřimov Vás zve na tiskovou konferenci spojenou s registrací unikátní sbírky do České databanky rekordů. Veletrh GO a Regiontour 2019, Výstaviště BVV BRNO, expozice Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov, pavilon P, stánek 006 čtvrtek 17. ledna 2019, 13. 00 hodin - oficiální předání certifikátu a zaevidování unikátní sbírky do České databanky rekordů.