Kůrovec už několik let likviduje centrální část jihočeské národní přírodní rezervace Boubínský prales. Lesy České republiky Boubín spravují a v jádru rezervace netěží ani těžit neplánují. Respektují zákony a bezzásahový režim. Kůrovec se ale šíří do okolních lesů, ve kterých se už zasahovat může a opět ze zákona musí! Současně ale Správa národního parku CHKO Šumava svým letošním rozhodnutím veškeré lesnické zásahy zásadně omezila. Stane se tento turisticky atraktivní cíl holinou či mrtvým lesem?

Přiznejme si, že zaujmout malé děti není vůbec hračka. Ale máme řešení: Tyto středočeské výlety, nadchnou děti i dospěláky. Dobře víme, aby se společný den vydařil, musí se bavit celá rodina. Na místech, která jsme pro vás vybrali, to nebude problém. Využijte posledních záchvěvů letního počasí a vyrazte za dobrodružstvím.

Kdysi z velké části zakázaný a téměř neprodyšně uzavřený pravý břeh lipenského jezera nedaleko hranice s Rakouskem dnes odkrývá návštěvníkům svou unikátní přírodu a historické skvosty v celé kráse. Kouzlo této oblasti s řadou obnovených či stále ještě obnovovaných kulturních památek ocení hosté napříč generacemi. Především však rodiny s dětmi. A co je podstatné, celoročně!

Největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny s názvem „Den za obnovu lesa“ pořádají Lesy České republiky ve všech krajích v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin za každého počasí. Loni se této akce zúčastnilo 32 tisíc lidí!

Členové Czech Travel Press - České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu působí v mnoha profesionálních médiích. Členská základna se skládá především z novinářů píšících do tištěných časopisů a na internetové portály. Jejich práci však vidíte též v tištěných denících a slyšíte na rozhlasových vlnách. Novináři a publicisté Czech Travel Press jsou zaměstnaní jako šéfredaktoři, editoři, redaktoři nebo stálí spolupracovníci. Někteří zároveň vydávají knihy a brožury mimo okruh žurnalistické práce.

Dneškem začíná ve Zlíně festivalový týden 60. ročníku Zlín Film Festivalu, který je největší přehlídkou filmů pro děti a mládež. Nejen festival a jeho doprovodné akce lákají na Východní Moravu příštích dnů. Například hned celý týden můžete strávit při poznávání života rodiny Baťových ve Zlíně.

Letos totiž uplynulo rovných 600 let od založení města Tábora, a při této příležitosti vytvořila turistická oblast Toulava průvodce po Táboře a jeho okolí, s názvem: „Okem Jana Žižky“. Protoulat se babím létem do historie, a navíc v osobním doprovodu Jana Žižky, není nereálná fantazie. Stačí navštívit ráj pěší turistiky, podzimní Toulavu….