Aktuálně

Чеська асоціація україністів за підтримки ПУ в Чехії оголошують початок Другого конкурсу перекладів з української мови на чеську. Цього року учасники перекладатимуть оповідання зі збірки "Точка нуль" Артема Чеха, а оцінюватиме роботи учасників, зокрема, 🇨🇿письменник Яхим Топол. 

— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 27. června 2018

Novinářskou soutěž o nejzajímavější autorské práce na téma „Cestujeme na Slovensko, Cestujeme do České republiky“ vyhlásila v Praze v roce 100. výročí založení Československé republiky novinářská sdružení Czech Travel Press a Fijet Slovakia. Na slavnostním vyhlášení letošního ročníku soutěže v Mediálním centru Orbis na Vinohradech přivítal místopředseda Czech Travel Press (České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu) Miroslav Navara místopředsedu Fijet Slovakia Petera Kolníka, který zdůraznil význam této společné iniciativy, podporující v médiích tvorbu článků, reportáží, blogů, videí a dalších novinářských prací o cestování a turistice v roce 2018, ale i tradice vzájemnosti obou národů.

Setkání účastníků presstripu CTP na Jižní Moravu s vedením města Hustopeče. Foto: Miroslav Navara

Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press v současné době sdružuje více než osmdesát členů. Pro jejich potřeby připravuje řadu akcí, zasahujících do mnoha oblastí, souvisejících s cestovním ruchem – jak domácím, tak mezinárodním. Ve svých aktivitách spolupracuje s institucemi a organizacemi, ovlivňujícími rozvoj cestovního ruchu v Česku, především s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, s níž má již po léta uzavřenu dohodu o spolupráci. Ta byla během letošního prvního pololetí aktualizována a opět podepsána.

Novou ředitelkou Středočeské centrály cestovního ruchu se stane Markéta Wernerová. O jmenování do funkce s účinností od 15. dubna rozhodla Rada Středočeského kraje. Markéta Wernerová byla do funkce jmenována na základě výsledků výběrového řízení. Ve funkci ředitelky Středočeské centrály cestovního ruchu nahradí Ivanu Jindřichovou, která příspěvkovou organizaci kraje přechodně vedla po rezignaci Nory Dolanské. Markéta Wernerová má zkušenosti ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry. Působila také ve funkci jednatelky Karlovarských bahenních lázní a v komisi Rady města Karlovy Vary pro lázeňství a cestovní ruch. Další zkušenosti získala z práce v Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny Parlamentu, jehož členkou byla v letech 2016–2017. Středočeská centrála cestovního ruchu má na starosti marketing a propagaci středních Čech v oblasti cestovního ruchu. Jejím cílem je zvýšení turistického potenciálu kraje a přilákání návštěvníků z řad domácí i zahraniční klientely na vícedenní pobyty.

Zuzana Janetzká