Aktuálně

Šest a půl tisíce lidí se v sobotu 15. října zapojilo do dnes již tradiční akce Dne za obnovu lesa, pořádaného společností Lesy České republiky, na třinácti místech v zemi a ve všech krajích. Dohromady vysadili 34 tisíc sazenic dubů, buků, lip, jedlí a dalších dřevin.

Jak dál v dalších letech, na to se bude snažit odpovědět společensko-filozofická a vědecká konference s názvem „VIZE Česka“ v Táboře. Současné geopolitické dění se výrazně dotýká i celého odvětví cestovního ruchu. Provozovatelé služeb se obávají dopadů energetické krize, pociťují změnu nálad a společenského chování, jsou nuceni řešit i změnu skladby návštěvníků v důsledku války na Ukrajině.