Příznivé ohlasy na ragbyový čtyřdenní evropský festival v Praze a v Říčanech

 

Festival ragbyových veteránů, byla unikátní ragbyová akce, která neměla dosud na území České republiky obdobu, po čtyři dny v červnu 2013 zaplavil obrazně i skutečně Praha a město za metropolí Říčany.

 

" Stovky ragbistů a další desítky lidí v jejich doprovodu z dvanácti zemí byly ubytovány v metropoli,  ale  desítky ragbyových utkání se odehrály v Říčanech na tamějších třech hřištích. Tam jsme našli zázemí v podobě  tři ragbyových hřišť  vedle sebe," vysvětlil umístění turnaje hlavní  organizátor akce  Andrej Hronec

Že jde o  mimořádně prestižní  mezinárodní podnik, který byl  současně pořádaný  jako pátý ročník tradiční veteránské akce pražských ragbistů zvané Old Golden Prague,  poznali na vlastní oči  i novináři píšící o cestovním ruchu třetí červnovou neděli, kdy se konal na říčanských trávnících druhý hrací festivalový den.

Desítky týmů  z celé Evropy se pravidelně střídaly podle  předem určeného harmonogramu tak, aby každý tým odehrál nejméně tři utkání. Celky byly rozděleny do dvou kategorií. To ovšem neznamenalo, že by v té starší kategorii hráčů přes padesát let  diváci neviděli žádné skvělé ragbyové akce.

Festival,  při jehož organizaci pomáhali i pracovníci Czech Convention Bureau CzechTourismu, má první příznivé ohlasy.

"Je tu úžasná atmosféra a nálada. Soupeři se ctí a uznávají. Také se tu zažije plno veselých okamžiků. Tak třeba borci z francouzského týmu Les Aix Entraquie měli sebou skvělého spoluhráče,  který se vždy po utkání, ve kterém sám  i hrál, chopil trumpety a zahrál francouzskou hymnu. Všichni se postavili do pozoru a vzdali čest vítězi, kterým byli právě tito ragbisté,"  líčil své postřehy nejstarší z českých hráčů na hřišti  Vratislav Petras, jemuž je přes sedmdesát let.

" Byl to krásný festival, který byl užitečný nejenom po sportovní ale i po  společenské stránce.  Navíc někteří hosté byli v Česku vůbec poprvé a tak hodně byli překvapení ze zážitků z výletů, kterých se zúčastnili ve volném dnu," poznamenal přededa České rugbyové unie Bruno Kudrna.

" Klubu Old Boys Praha se tímto sportovním svátkem podařilo  uctít své čtvrtstoleté jubileum - 25 let své bohaté činnosti a navíc pro evropské spoluhráče představili Prahu a krásné památky ze středních Čech," zhodnotil festival  Andrej Hronec.

" Chtěl bych na tomto místě vyjádřit neskonale velký dík, všem organizátorům grandiosního turnaje OLD GOLDEN PRAGUE, " píše v úvodu svého článku exkluzivně uveřejněného pro magazín Českéragby.cz legendární ragbista, sportovní diplomat a bývalý reprezentant a trenér Eduard Krützner.

" Měl jsem možnost mluvit s řadou účastníků jak českých  týmů, tak z ciziny a všichni odjížděli z Prahy, s těmi nejlepšími dojmy z výborné organizace turnaje, pravé ragbyové přátelské atmosféry a bohatého doprovodného programu. Moji kamarádi z Francie mne požádali, abych všem těm obětavcům a nadšencům, kteří turnaj připravovali a zajišťovali, vyjádřil velký obdiv a srdečné díky, za nezapomenutelné zážitky i nová přátelství, o které je tento světový turnaj obohatil. Rád tak činím a vědom si toho, že v našem milovaném sportu, je stále dost ragbistů, kteří svou nezištnou a obětavou prací, jsou schopni zajistit tak náročnou akci a tím výtečně propagovat naše ragby, sport a krásu Česka  v zahraničí," poznamenal  Eduard Krützner.

Pro ty, kteří ragby moc neznají, Eduard Krützner  připojil krátký článek z ragbyového francouzského týdeníku  Midi Olympique – „Duch ragby“. (L´esprit rugby).
Duch ragby je krásný. Solidarita, bojovný duch a smysl pro fair-play jsou vytesány do mramoru, jak na trénincích, tak při tvrdých zápasech na hřištích, ale také za zpěvu při pozápasovém třetím poločase. Když neznáš vášnivé diskuze v šatnách, nepocítil jsi tvrdost nárazů v kontaktu se soupeřem, necítil pach potu, vůni kafru, rytmický klapot špuntů na kopačkách v uličce, radost z vítězství, pokoru z porážky, pak si jen těžko můžeš představit,  co je to upřímné přátelství, které se utužuje při setkání těch opravdových chlapů. Plachým, stejně jako hlasitým křiklounům, nesmělým stejně jako velkohubým, vazounům stejně jako hubeňourkům, malým stejně jako obrům, otvírá ragby svou náruč každému. Hráči, trenéři, fandové, dobrovolníci, partneři, funkcionáři, rozhodčí, každý má svoji roli, ale musí vždy hájit, všechny kladné hodnoty „Ducha ragby“, pro který  si jej vybrali na celý život.


 

Napsali jinde ... 

 

Českéragby.cz (16. června 2013)  Ragbyový čtyřdenní evropský festival zaplavil Prahu a Říčany

czechtourism.cz 11.7.2013)  Příznivé ohlasy na ragbyový čtyřcenní evropský festival, který zaplavil Prahua Říčany

Prvnízprávy.cz (16. června 2013)  Ragbyový čtyřdenní evropský festival zaplavil Prahu a Říčany

Informace o autorovi ...

Petr Skála,   editor zpravodajského webu Prvnízprávy.cz a člen výboru Asociace novinářů cestovního ruchu

(foto: Petr Skála, editoval: Petr Skála)