Na Tourmapu 2012 soutěžilo 378 map a 190 průvodců

 Výsledky mezinárodního festivalu map a průvodců TOURMAP byly vyhlášeny na veletrhu Svět knihy. 
Mezinárodní festival map a průvodců TOURMAP se v roce 2012 pořádal již po deváté za velké pozornosti vydavatelů z celého světa, kteří do  něj přihlásili  celkem 378 turistických map a 190 turistických průvodců. Mezinárodní účast byla v roce 2012  proti předchozím ročníkům rozšířena také  o celou řadu exotických zemí, kterými byly například Mauricius, Cape Verde, Papua Nová Guinea, Belize, Trinidad&Tobago.

Nejdříve se s produkcí map a průvodců seznámili  návštěvníci  pražského knižního veletrhu Svět knihy 2012, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže a pak po celý knižní veletrh, který se konal  ve dnech 17. - 20. května 2012,  bylo možné se  zároveň v samostatné expozici seznámit se všemi soutěžícími  publikacemi.

Zde měla  expozice   premiéru  a následně bude ještě expozice k vidění tradičně i na jubilejním 45. ročníku filmového festivalu turistických filmů TOURFILM v Karlových Varech, a to přímo v lázeňském hotelu Thermal ve dnech 4. – 6. října 2012.

V roce 2012 kromě tradičních soutěžních kategorií, kterými i v roce 2012 byly   Mapy a atlasy s turistickým obsahem, 2. Turistické průvodce, 3. Elektronické mapy a průvodce se  předávaly   ještě  čtyři nestatutární ceny a to Cena ředitele festivalu TOURMAP, Cena FIJETu, Speciální cena ČCCR – CzechTourism a Cena  Ministerstva pro místní rozvoj za systematickou podporu a propagaci regionů ČR s akcentem na dlouholetou spolupráci s agenturou CzechTourism.

Kategorii elektronických map a průvodců vyhrál portál Tourmapy.cz, jehož přihlašovatelem byla společnost  World Media Partners, s.r.o.   Druhé se umístily Cyklotrasy na jižní Moravě od KÚ Jihomoravského kraje a na třetím místě skončil Mapový portál kraje Vysočina od Vysočina Tourism, p.o.

Kategorii turistických průvodců ovládl Jihomoravský kraj se Souborem průvodců Cyklotrasy na jižní Moravě. Na druhém místě se umístil průvodce Kam na výlety s kočárkem – Morava od nakladatelství Albatros Media a.s. a třetí místo patří průvodci Tyrolsko, jehož  přihlásila společnost  Marco Polo.  V této kategorii byly uděleny ještě  dvě ceny poroty a to  nakladatelství Fragment, jež  získalo Prix Jury za Kolekci průvodců křížem krážem po…   a také vydavatelství Jan Vašut za  průvodce Merian live! Izrael.

V kategorii  nejúspěšnějších turistických  map s turistickým obsahem  získaly  prvenství tři kartografická díla Podzemí, Technické památky a Vojenské památky ČR  vydaná společností Kartografie PRAHA, dále  druhá skončila mapa Karlovy Vary bez bariér od Infocentra Karlovy Vary a na třetím místě se umístily Cyklotrasy Sokolovsko přihlášené Mětským domem  kultury Sokolov a  Sokolovským  infocentrem. I v této kategorii  byla udělena cena poroty pro Kolekci map ČCCR – CzechTourism, kterou přihlásila agentura CzechTourism.

Nestatutární ceny částečně přebírali zástupci  zahraničních vydavatelů. Cena ředitele festivalu TOURMAP tak patří americkému nakladatelství Bella Terra Publishing za mapu United States Lighthouses Illustrated Map & Guide.  Cenu FIJET získal Soubor maďarských map Szarvas Faragó, který  přihlásil András Szarvas. Speciální cenu CzechTourism získalo  za Mapu památek – Mladá Boleslav a okolí Infocentrum města Mladá Boleslav. Nu  a jako poslední byla udělena zvláštní Cena Ministerstva pro místní rozvoj  za systematickou podporu a propagaci regionů ČR s akcentem na dlouholetou spolupráci s agenturou CzechTourism. Toto ocenění získala Toulavá kamera, kterou přihlásilo vydavatelství Freytag&Berndt.

CTPRESS.cz informuje o výsledcích soutěže Toumap 2012, které byly vyhlášeny na veletrhu Svět knihy 18.  května 2012 ...

Výsledky TOURMAP 2012

Mapy a atlasy s turistickým obsahem
1. místo
Kolekce map: Podzemí ČR, Technické památky ČR a Vojenské památky ČR  Kartografie PRAHA, a.s.
2. místo  Karlovy Vary bez bariér  Infocentrum Karlovy Vary
3. místo  Cyklotrasy Sokolovsko  Městský dům kultury Sokolov – Sokolovské infocentrum

PRIX JURY
Kolekce map ČCCR - CzechTourism  ČCCR - CzechTourism

Turistické průvodce
1. místo
Soubor průvodců Cyklotrasy na jižní Moravě  KÚ Jihomoravského kraje
2. místo
Kam na výlety s kočárkem – Morava    Albatros Media a.s.
3. místo  Tyrolsko    Marco   Polo, s.r.o.
PRIX JURY
Kolekce průvodců křížem krážem po…  Nakladatelství Fragment, s.r.o.
Merian live! Izrael  Jan Vašut s.r.o.

Elektronické mapy
1. místo
Tourmapy.cz   World Media Partners, s r.o.
2. místo
Cyklotrasy na jižní Moravě  KÚ Jihomoravského kraje
3. místo
Mapový portál kraje Vysočina http://www.region-vysocina.cz/mapy/    Vysočina Tourism, p.o.

Nestatutární ceny festivalu TOURMAP
Cena ředitele festivalu TOURMAP
United States Lighthouses Illustrated Map & Guide   Bella Terra Publishing LLC
Cena FIJET
Soubor map Szarvas Faragó  SZARVAS András
Speciální cena CzechTourism
mapa památek - Mladá Boleslav a okolí  Infocentrum Mladá Boleslav
Cena MMR za systematickou podporu a propagaci regionů České republiky s akcentem na dlouholetou spolupráci s agenturou CzechTourism
Toulavá kamera  Freytag&Berndt

Mezinárodní festival map a průvodců Tourmap 2012
 
Praha 17. – 20. 5.2012 a  Karlovy Vary 4. – 6. 10.2012