Zlaté jablko FIJET v roce 2012 uděleno Českému Krumlovu

 

 

      FIJET ( Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme ) – dnes Světová federace novinářů a publicistů cestovního ruchu - je významnou nevládní organizací novinářů a spisovatelů, specializujících se na cestovní ruch a vše, co s ním souvisí. Byla založena společně novináři z Belgie a Francie v roce 1954. Brzy po založení se predikátem jejích stanov stalo dorozumění mezi národy, šíření a výměna kultur, vzájemné poznávání a respektování obyvatel různých zemí a kontinentů. Členové federace se tak postavili po bok ostatních mezinárodních institucí, působících v oblasti cestovního ruchu, jako je Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO), Světová rada cestovního ruchu (WTTC), Mezinárodní hotelová asociace (IHA), Univerzální federace cestovních kanceláří (UFTA), apod. UNESCO udělilo federaci konzultativní status B jako významné odborné instituci. Z původně jen evropské organizace se vyvinulo sdružení celosvětové, do jehož řad postupně vstoupily národní organizace všech kontinentů. V době oslav padesáti let své existence (2004)měla federace FIJET cca 800 členů z bezmála čtyř desítek zemí čtyř kontinentů, v těchto dnech překročil počet členů tisícovku. Svou činností pokrývají desítky milionů čtenářů a posluchačů moderních médií.

  

  FIJET každoročně pořádá kongres, spojený s výročním Generálním shromážděním, během roku se schází jak Řídící, tak Výkonný výbor. Dějišti kongresů posledních let byly např. Maroko, Slovinsko, Čína, Turecko, ale i Česká republika.  Kromě kongresu FIJET pořádá i studijní semináře pro mladé novináře v oboru.

 

 Mezi stěžejní akce, pořádané federací FIJET během každého roku, se již po desetiletí řadí udělování ceny pro mezinárodně významné lokality cestovního ruchu, nazvané ZLATÉ JABLKO FIJET. V roce 2012 byla tato prestižní mezinárodní cena udělena perle jihočeské turistické nabídky – městu Český Krumlov.

 

O volbě Českého Krumlova rozhodlo především mimořádné množství nedocenitelných kulturně historických památek, jež jsou předmětem trvalého zájmu návštěvníků jak z domova, tak z celého světa. Svou roli při ocenění sehrála také skutečnost, že Český Krumlov nežije jen velebením své minulosti, ale může se pochlubit i mimořádně bohatým, pestrým a vysoce hodnotným kulturním a společenským životem v současnosti, na němž se podílejí i vrcholné osobnosti světové kultury, jako např. v minulém roce hvězda světové opery – Plácido Domingo. Udělení Zlatého jablka Českému Krumlovu právě letos podpořila i skutečnost, že letos město oslaví 20.výročí svého zapsání do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Nad zasedáním Řídícího a Výkonného výboru FIJET a udělením Zlatého jablka FIJET Českému Krumlovu převzal záštitu ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Ze zahraničí se akce zúčastnilo na třicet novinářů, členů FIJET ze čtyř kontinentů.