Ohrožení svobody podnikání v pohostinství

 

 

 Většina provozovatelů restaurací a pohostinských zařízení vyslovila nesouhlas s jednotlivými aspekty připravované novely zákona č. 379 / 2009 Sb., která by měla přinést plošný zákaz kouření v restauracích. Vyplývá to z výsledků aktuální studie Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) a Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), s kterou seznámili novináře zástupci obou organizací a agentury, která průzkum prováděla telefonicky u majitelů 750 restaurací, kterých je v České republice odhadem  30 000.


Výsledky studie ukázaly, že:


• Pouze 30% restaurací, kde se podávají pokrmy je čistě kuřácká, 21% restaurací je zcela nekuřáckých a 49% restaurací využívá režimu kombinovaného provozu, kde jsou prostory pro kuřáky oddělené. Mezi čistě kuřáckými provozy převažují hlavně bary a pivnice.

• 86% provozovatelů restaurací nemělo se zavedením zákona žádné potíže, pouze 5% restaurací mělo se zajištěním oddělených prostor pro nekuřáky významný problém.

• Téměř 60% provozovatelů restaurací nesouhlasí s případným zákonným zavedením plošného zákazu kouření v restauracích.

• 71% provozovatelů restaurací by případný legislativní plošný zákaz kouření v restauracích považovalo jako zásah do svobody podnikání.

• Třetina provozovatelů čistě kuřáckých a čtvrtina restaurací s kombinovaným režimem by ukončily podnikání v této oblasti a propustily by své zaměstnance.
 

„Studie jasně potvrzuje, že zákon tak, jak byl přijat, vyhovuje svému účelu, umožňuje nekuřákům, aby navštěvovali restaurace, kde se nekouří a naopak. Navíc se potvrzuje náš argument, že případný plošný zákaz kouření by byl ze strany podnikatelů vnímán jako nepřijatelný zásah do svobody podnikání. Na druhou stranu je nutné k novele přistoupit a zpřesnit určité detaily, jako třeba přesná definice stavebně oddělených prostor, rozhodně se mi však zdá spíše jako populismus některých politiků, měnit zásadně systém, který jasně prokázal, že je funkční a založený na tržních principech,“ komentuje výsledky studie prezident AHR ČR Václav Stárek.


 „Další diskuze o změně zákona, který se za rok účinnosti v praxi osvědčil, je jen dalším krokem k likvidaci podnikání v pohostinství. Přímým dopadem by byl rovněž úbytek pracovních míst a další zvyšování nezaměstnanosti v oboru. Každoročně ubývá na našem trhu zhruba pět procent restaurací a tento krok by byl jednoznačně příčinou dalšího zvyšování nezaměstnanosti,“  upozornil na závažná fakta  viceprezident SOCR ČR pro cestovní ruch, Pavel Hlinka.

"Není bez zajímavosti, že na trend nekouření reágují i  nejvýznamnější hotely v Praze, které měly  třeba před deseti lety jen jediné patro nekuřácké, nyní je tomu naopak. Například Intercontinental má nyní jen jediné patro ze sedmi kuřácké a podobně je tomu i u jiných hotelů,"  dodal Pavel Hlinka.

 

 


Studii „Kouření v restauracích – zákon 379/2005 Sb. v praxi“ zpracovala společnost  MindBridge Consulting  v průběhu října letošního roku metodou telefonického dotazování. Osloveno bylo celkem 750 provozovatelů a majitelů restaurací v celé České republice. Jednoduchými počty při odhadovaném počtu 30 000 restaurací v Česku si vypočítáme, že tak byla oslovena každá čtyřicátá restaurace.

 

 

 

 

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek poskytl po tiskové  konferenci nespočet rozhovorů pro nejrůznější media (Foto: Petr Skála)