Červená karta nečestným praktikám společností Expedia, TripAdvisor a Hotels.com

 
Paříž, 5. října 2011 – Francouzským zastoupením společností Expedia, TripAdvisor a Hotels.com byla z rozhodnutí francouzského soudu uložena povinnost změnit jejich nečestné praktiky užívané při poskytování informací o dostupnosti hotelových kapacit a jejich cenách.

SYNHORCAT, jedna z francouzských členských asociací konfederace HOTREC, iniciovala u Obchodního soudu v Paříži kauzu, jejímž předmětem je tvrzení, že výše uvedené webové servery poskytují zavádějící a nepravdivé informace. Například Hotels.com a Expedia.fr u některých poptávek po rezervacích uváděly, že „v  uvedených termínech nejsou k dispozici žádné volné pokoje“, avšak to bylo pravdou pouze u rezervací prováděných přes tyto servery, neboť volné pokoje byly stále k dispozici prostřednictvím přímých rezervací či prostřednictvím jiných kanálů. Tento postup bezdůvodně odváděl hosty ke konkurenčním poskytovatelům ubytovacích služeb, čímž byla hoteliérům působena ekonomická újma.

Ve svém rozhodnutí ze 4. října 2011 soud  uložil francouzským provozovatelům webových stránek Expedia, TripAdvisor a Hotels.com změnit jejich nečestné praktiky a nahradit škody způsobené francouzskému hotelovému odvětví.

Didier Chenet, Prezident SYNHORCAT, dále vysvětluje: „Budeme se nadále dožadovat zavedení čestných praktik i v takových dalších oblastech on-line distribuce, jako jsou hodnověrnost názorů cestující veřejnosti či legálnost smluv uzavíraných mezi hoteliéry a rezervačními portály, a to včetně čestných praktik souvisejících s rezervacemi restauračních služeb“.

Tento verdikt je důležitým milníkem také s ohledem na snahy konfederace HOTREC* očistit on-line hotelový distribuční trh od nečestných praktik.

Kent Nyström, Prezident HOTREC, pogratuloval asociaci SYNHORCAT a francouzskému hotelovému odvětví k úspěšným výsledkům a konstatoval: „Konfederace HOTREC bude vždy nabízet svoji podporu všem stranám, které usilují o vytváření rovného a čestného podnikatelského prostředí pro hoteliéry, spotřebitele i on-line poskytovatele rezervací a hotelových recenzí“.

„Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), jako řádný člen HOTREC se hlásí ke společné snaze vytvářet rovné podmínky v podnikání v oblasti cestovního ruchu,“ uvedl prezident AHR ČR, Václav Stárek a k této problematice a dále dodává: „ Online distribuce ubytovacích služeb je stále více využívaným prodejním nástrojem a tento problém mají všichni hoteliéři v Evropě. Je tedy i pro nás důležité, aby nedocházelo k podobným neférovým postupům, které matou zákazníky a poškozují obchodní zájmy hoteliérů. Také naše organizace se touto situací začíná zabývat a jsme připraveni jít cestou našich francouzských kolegů.“ * Konfederace HOTREC zastupuje sektor hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Tento sektor čítá 1,7 milionu podniků, přičemž téměř 92% z nich je mikro-podniků zaměstnávajících méně než 10 osob. V samotné EU toto odvětví zajišťuje přibližně 9,5 milionu pracovních příležitostí. Konfederace HOTREC zastřešuje 43 národních asociací, které zastupují zájmy odvětví ve 26 různých zemích Evropy. Další informace naleznete na: www.hotrec.eu

Pro webové stránky CTPRESS tutu informaci poskytl předseda  Asociace hotelů a restaurací České republiky  
Václav Stárek
prezident AHR ČR
+420 602765632
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.