Rodí se slovníček pro pracovníky cestovního ruchu

 

 

Tisícovku potřebných slovíček a frází v osmi jazycích bude obsahovat slovníček základních pojmů pro pracovníky obchodu, restaurací, informačních center a dalších služeb cestovního ruchu, který se právě v těchto dnech spolu s dalšími metodickými pomůckami rodí v rámci projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava pod názvem Komunikující místo. Partnerem projektu, jehož cílem je podpora vyšší konkurenceschopnosti turisticky zajímavých míst a regionů Jihomoravského kraje, je Institut pro trénink pohostinnosti Mikulov. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

 

„Naší ctižádostí je přispívat k trvalému zvyšování úrovně služeb, poskytovaných v regionu hostům. Proto jsme připravili projekt Komunikující místo, jehož hlavním cílem je rozšíření nabídky vzdělávacích programů jak pro činitele veřejné správy, tak pro vedoucí pracovník organizací působících v cestovním ruchu“, řekla novinářům ředitelka Centrál cestovního ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová při zahájení projektu, jehož realizace bude ukončena v březnu 2013.

Podle  ředitelky Vojtové je názvem Komunikující místo myšleno „dobře komunikující místo“. Jižní Morava by se měla stát regionem, který se zákazníky skutečně vstřícně hovoří, naslouchá, a dík tomu jim cíleně radí i vychází maximálně vstříc. Neméně důležitým aspektem vzdělávacího programu projektu je i motivace pracovníků ve službách cestovního ruchu k průběžnému zvyšování odborné kvalifikace. Náplní vzdělávacích cyklů bude proto také problematika udržitelného rozvoje cestovního ruchu, jeho multiplikačních aspektů i možností propojení služeb cestovního ruchu s jinými aktivitami. V osmi vzdělávacích modulech je místo pro základy jazykových znalostí, poznání kulturních specifik arabské, židovské nebo třeba čínské klientely, pro metody a techniky interního tréninku, vedení pracovního kolektivu, komunikační dovednosti a další témata.

Ukončením realizace projektu v roce 2013 však školení neskončí. V následujících letech bude skupina lektorů ve zvyšování znalostí vybraných skupin uchazečů pokračovat.