Nový turistický produkt - Dědictví reformace

 

Českobratrská církev evangelická zahájila v květnu 2010 realizaci projektu „Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. Projekt, který nedávno vyvrcholil vydáním jedinečných publikací průvodců po náboženských památkách, je kompletně financován ze zdrojů EU a přišel na 49 milionů korun. Cílem projektu je vytvořit nový produkt cestovního ruchu v oblasti církevních památek pro návštěvníky z České republiky i ze zahraničí. Partnerem projektu je Ekumenická rada církví v ČR s podporou Ministerstva pro místní rozvoj a státní agenturou Czech Tourism.

 

V červnu 2011  vyšel kapesní průvodce po stopách památek reformace v České republice. Tento praktický a skutečně kapesní průvodce byl vydán v nákladu 10 000 kusů a je zdarma určen zejména návštěvníkům a milovníkům českých historických památek. V tomto případě jde hlavně o evangelické kostely, toleranční modlitebny a další stavby, které jsou v cestovním ruchu doposud opomíjené a stojí stranou turistické veřejnosti. Průvodce mapuje 64 památek všech krajů ČR. Kromě popisu samotné památky v brožuře bohatě vybavené fotografiemi objektů čtenář najde nejenom praktické informace včetně údaje, jak se k památce dostane, ale i tip na výlety či zajímavosti a kuriozity v okolí. Průvodce vhodně doplňuje předchozí reprezentační publikaci, která byla v rámci projektu vydána na jaře tohoto roku pod názvem Po stopách památek reformace v České republice, která má i cizojazyčné mutace a to v němčině, angličtině i francouzštině.

Projekt financovala Evropská unie a byl zařazen do Integrovaného operačního programu a prioritní osy Národní podpora cestovního ruchu. Díky tomu rovněž vznikl webový portál k projektu www.pamatky-cz.eu.