Polští novináři v Krkonoších

 

Nejvyšší české hory, na pozvání Krkonoš – svazku měst a obcí, navštívila delegace polských novinářů. Přijeli v rámci Česko – polského fóra, resp. projektu „Krkonoše - hory bez hranic, hory pro všechny“ - „Karkonosze – góry bez granicy, góry dla wszystkich“, jehož důležitost uznalo Ministerstvo zahraničních věcí v Praze a podpořilo jeho realizaci finančními prostředky.

Mezi žurnalisty byli přítomni: Andrzej Ploch - Czasopismo „Karkonosze”, Krzysztof Sawicki - Związek Gmin Karkonoskich, czasopismo „Karkonosze”, Romuald Witczak - Wydawnictwo AD REM, Mariusz Czerski - GOPR, czasopismo „Karkonosze”, Arkadiusz Lipin - Portal Góry Izerskie,
Janusz Skowroński - Czsopismo Odkrywca, Daniel Antosik - Nowiny Jeleniogórskie, Krzysztof Rządkowski - portal e-Piastowska a Krzyszto Błażejczyk + 1 - Telewizja Kablowa DAMI.

Hlavním cílem projektu byla vzdělávací a populárně naučná akce. V poněkud jiné podobě navázala na polskými partnery uspořádanou mezinárodní konferenci žurnalistů, která se konala v Jelení Hoře v Polsku dne 1. října 2009 pod záštitou Sdružení Alberta Press Association regionální WRO-EURO. Ta sdružuje vydavatele a novináře, pracovníky rádií, televizí a dalších redakcí vydávající tištěné publikace z Dolního Slezska. Jedním z cílů její činnosti je integrovat novináře z pohraničí Polska, České republiky a Německa. Patronem konference byl pan Martin Zawila, MP, člen polské Rady polsko-českého fóra a maršálek Dolního Slezska Marek Lapinski. Záštitu nad českou vytvořili prof. Josef Jarabo a PhDr. Martin Ehl, členové Česko-polského fóra ČR.

Cílem projektu „Krkonoše - hory bez hranic, hory pro všechny“ je přinést, prostřednictvím novinářů, široké veřejnosti v Polsku, bližší a užší povědomí o české straně Krkonoš. Vzhledem k těsné blízkosti a velmi snadné dopravní dosažitelnosti regionu, který donedávna dělila statní hranice, seznámit polské obyvatele Krkonoš se zajímavostmi, nejenom jako cíli výletu, ale především dát možnost vzniku dalších společných aktivit a iniciativ například mezi školami, podnikateli, apod.

Projekt o společném setkání novinářů spočíval ve dvoudenním press tripu s exkursemi po zajímavých místech české strany hor. Uskutečnily se  dva semináře, při kterých se novináři osobně setkali, navázali kontakty a diskutovali se zástupci státní správy a samosprávy, českými novináři, pracovníky krkonošských informačních center a podnikateli. 

Patronem projektu z partnerské polské strany byl Zwiazek Gmin Karkonoskich, zastoupený ředitelem Witoldem Szczudłowskim a Dolnoslaskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO-EURO, zastoupené Andrzejem Plochem, vydavatelem časopisu „Karkonosze”. Zwiazek je subjekt, který patří mezi klíčové hráče v koordinaci aktivit na obou stranách společného pohoří Krkonoš. Další prohlubování dosavadní spolupráce přispívá ke kvalitě vzájemných vztahů a napomáhá strategii dbající na soustavné vzdělávání, intenzivnější koordinaci propagačně - informačních aktivit, ale i trvale udržitelný rozvoj turismu v Krkonoších.                         

Cílem oboustranné spolupráce je posílení několikaletého partnerství a k tomu i nutné neformální vzdělávání a zkvalitňování úrovně lidských zdrojů. To řeší i jiné další společné projekty. V jejich rámci jsou pořádány odborné konference, exkurse pracovníků českých infocenter do polských Krkonoš a opačně, aktualizace, respektive doplnění webových stránek a jejich překlady do polštiny a češtiny a další aktivity.
 
 

Ilustrační foto: Petr Skála