„Má vlast 2011“ - Slavnostní setkání krajů na VyšehraděV první májovou sobotu 7. května 2011  proběhne již potřetí na staroslavném Vyšehradě slavnostní setkání krajů
Má vlast. Zahrnuje výstavu příkladných proměn vesnic a měst spojenou s bohatým kulturní
programem, výsadbou potomka památného stromu a ochutnávkou krajových specialit. Hlavním
smyslem akce je podporovat zvelebování naší země pochvalou a poděkováním. Vyšehrad se opět
stane místem setkání lidí z různých koutů země a prostorem pro nová přátelství.
Setkání pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., spolu s Národní kulturní památkou
Vyšehrad. Záštitu nad ročníkem 2011 převzaly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, ministr
pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek a Asociace krajů ČR. Spolupracují Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Moravské zemské
muzeum, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Spolek pro obnovu venkova ČR,
Národní síť místních akčních skupin ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Nadace
Partnerství, Společnost Gastronomia Bohemica, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR,
Folklórní sdružení ČR, Zachraňme dominanty. Přispívají Clarion Congress Hotel Prague****, Café
Citadela Vyšehrad, MF Reklama Praha, a další.


Proč stojí za to přijít?
Budete mít možnost ocenit práci lidí, kteří proměnili zanedbaná místa v místa příjemná pro život.
Možná objevíte inspiraci pro svůj kraj, ale jistojistě naleznete dobré cíle pro rodinné výlety.
Ochutnáte dary naší země. V souznění přítomných krajů můžete obdivovat krásné kroje a šikovné
ruce maléreček. Zazpíváte si staropražské písničky se skvělou kapelou Šlapeto, trampské se
skupinou Eldorádo. Nenechte si ujít představení dětí z Tvarožné Lhoty a Rakovnicka, vystoupení
půvabných studentek z Poličky a ctihodných dam z Loun. V chrámu sv. Petra a Pavla můžete
obdivovat velkolepý interiér a vyslechnou koncert vážné hudby. Shlédnete výstavy „ Krásné
ztracené a znovuobjevené zahrady jižní Moravy“ a „Česká republika – folklorní velmoc v srdci
Evropy“ o zvycích, tradicích a krojích naší země. Zajímavostí je procházka Vyšehradem s odborným
výkladem a komentovaná prohlídka Slavína, hrobky významných českých osobností.
Pokud přijdete hned na zahájení, čeká vás přípitek moravským vínem za malebných tónů
Smetanovy symfonické básně Vyšehrad. Při zahájení promluví významné osobnosti společenského
života země a zástupci organizátorů a spolupracujících organizací.


Dětský koutek nabídne dětem atraktivní program včetně ražení mincí, omalovánek ze Starých
pověstí českých, vodění velkých loutek, modelování Věstonické Venuše, autorského čtení paní
spisovatelky Hanky Jelínkové, kvizu o Vyšehradu a naší zemi.


K poradě a navigaci jsou pro vás připraveny půvabné hostesky a švarní „hostesové“. Vstup je
dobrovolný. Viďte, že nemůžete chybět?