Europ Assistance v roce 2010 upevnila svou tržní pozici

 

Společnost Europ Assistance, s.r.o.,  představila nové služby, nové logo i nový pětiletý plán rozvoje


 

Společnost Europ Assistance, s.r.o., dceřiná společnost druhé největší mezinárodní asistenční skupiny Europ Assistance Group a jedna z vedoucích asistenčních společností v ČR a SR, oznámila své konsolidované hospodářské výsledky za rok 2010. Společnost zaznamenala nárůst obratu o 20 % na celkových 110 milionů Kč. Rok uzavřela se ziskem před zdaněním ve výši 16,9 milionů Kč, což reprezentuje nárůst o 87 % a pokračuje tak v růstovém trendu posledních pěti let.

 
Europ Assistance v roce 2010 pokračovala v České i Slovenské republice ve svém dynamickém růstu a úspěšně tak zakončila pětiletý plán Columbus. Tyto výsledky tvoří dobrý a stabilní základ dalšího rozvoje, který je definován strategickým plánem Galileo až do roku 2015.

V roce 2010 byly zahájeny spolupráce s novými významnými obchodními partnery ve všech čtyřech segmentech podnikání. Mezi nové zákazníky se například zařadily Zdravotní pojišťovna OZP, Česká spořitelna, FORD, Citroen Česká republika, Citroen Slovensko, VUB Leasing, Citibank. Společnost se zaměřila na inovace služeb pro obchodní partnery, v rámci kterých na trh uvedla například Concierge služby a služby zdravotní asistence. V roce 2010 Europ Assistance také představila první služby pro retailové zákazníky.

Hlavní událostí provozu byly především extrémní zimní období na počátku i na konci roku, které se vyznačovaly rekordním nárůstem asistenčních zásahů a provozních špiček. I přes náročné meteorologické podmínky na českých silnicích, které neovlivňovaly pouze řidiče na cestách, ale i operabilitu intervenčních asistenčních vozidel, se Europ Assistance podařilo udržet všechny ukazatele kvality služeb. 

„V porovnání s minulým rokem jsme zodpověděli o téměř 32 % více příchozích hovorů, což představovalo 166 000 telefonátů. Na požadavky klientů jsme reagovali 171 600 odchozími hovory a 33 tisíci odeslanými SMS zprávami. Celkem zajistila asistenční centrála Europ Assistance 47 000 zásahů,“ říká Vladimír Fuchs, obchodní ředitel Europ Assistance pro ČR a SR. „Významný nárůst asistenčních případů jsme zaznamenali ve všech oblastech našeho podnikání, 144 % v domácí asistenci, 113 % v oblasti cestování a zdraví a 15,5 % v oblasti technické asistence. Tohoto vývoje si velmi vážíme, protože situace v ČR na trhu nových vozidel a v oblasti neživotního pojištění nebyla dobrá. Tyto hlavní dva trhy našeho podnikání stagnovaly.“ dodává V. Fuchs.

Technická asistence v roce 2010
Z celkového počtu zaznamenaných případů se klienti na Europ Assistance nejčastěji obraceli v případě poruchy vozidla (42 %), druhé místo patří nehodám vozidel (41 %) a jako další nejčastější důvody byly zaznamenány případy vandalismu, pochybení uživatele a ostatní specifické události jako například defekt pneumatiky, záměna paliva a ojediněle i případy krádeže či požáru vozidla.

Cestovní asistence v roce 2010
Služby cestovní asistence byly klientům v uplynulém roce poskytnuty ve 123 státech světa na všech kontinentech, vyjma Antarktidy. Mezi nejčastější destinace patřily Egypt, Řecko a Bulharsko. Klienti Europ Assistance se nejčastěji potýkali s problémy zažívacího traktu, s úrazy či infekcemi dýchacích cest. Významnou část případů tvořily také události spojené se zpožděním či poškozením zavazadel, storna zájezdů a odpovědnosti za vzniklé škody. Z nejsložitějších zásahů asistoval lékařský tým Europ Assistance například při 1 200 případech hospitalizací klientů v zahraničí a zajistil 470 repatriací.

Europ Assistance Česká republika
Byla založena v roce 2001. Postupně se stala jednou z vedoucích společností na trhu asistenčních služeb pro oblast automobilů a cestovního pojištění. Obsluhuje dnes více než 40 korporátních zákazníků z České a Slovenské republiky ve čtyřech oblastech asistenčních služeb. V roce 2010 zajistilo 96 pracovníků Europ Assistance Česká republika více než 47 000 asistenčních intervencí v oblastech AUTOMOBILY, ZDRAVÍ, CESTOVÁNÍ, DOMÁCNOST&RODINA. Mezi zákazníky společnosti patří například: pojišťovny Generali, Česká pojišťovna, UNIQA, Cardif pro Vita, Chartis, AEGON, Groupama, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance nebo automobiloví výrobci a importéři značek Renault, Nissan, Honda, Toyota, Lexus, FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati a jiní. Europ Assistance je certifikovanou společností v oblasti řízení kvality dle systému ISO 2008:9001.

O skupině Europ Assistance
Založena v roce 1963 v Paříži jako první asistenční společnost na světě. Dnes působí Europ Assistance Group celosvětově. Svým více než 300 milionům privátním či korporátním zákazníkům přináší řešení pro jejich urgentní i běžné potřeby ve čtyřech hlavních oblastech asistenčních služeb: AUTOMOBILY, ZDRAVÍ, CESTOVÁNÍ, DOMÁCNOST&RODINA. Europ Assistance Group je součástí skupiny Generali a dnes zajišťuje služby ve 208 zemích světa 6800 zaměstnanci, 400 lékaři a sítí 80 poboček skupiny. V roce 2010 zajistila Europ Assistance více než 11,5 milionů asistenčních intervencí a odpověděla na 53,8 milionů telefonátů.