Březen – čas odemykání řek

 

 

A už je to opět tady! Stejně jako na podzim, když se vodáci sešli, aby symbolicky uzamkli řeky, přišly dlouho očekávané chvíle jejich odemknutí, neboli zahájení vodácké sezóny. Ta letošní se nese v duchu snahy o využití Labe pro vodní turistiku.

 

Slavnostní akt odemčení vody, který se koná většinou v dopoledních hodinách ještě před první plavbou, má mnoho podob.  Platí, že co řeka, to jiný mrav. Také doba se mění, bývá od března až do května. Ale vždy jde o jedno: symbolicky řeku přivítat a poprosit ji, Jeho veličenstvo Čochtana, Dědka Sázavu či jiné patrony, o shovívavost s plavícími se vodáky.

Nejmasovějšími akcemi bývají rituály odemykání jednoznačně na Sázavě a Doubravě, u které je i zajištěno vypouštění přehrady v Pařížově, což je velké vodácké lákadlo – za normálního vodního stavu si totiž peřeje na Doubravě kanoisté ani kajakáři nesjedou. Otevírání řek pořádají obvykle místní vodácké oddíly, nebo půjčovny lodí, které leckdy prostě vytipují víkend   kdy už „bývá hezky“   a ten se oficiálně oznámí ostatním.

Letos se kupříkladu Sázava odemyká 31. března, ve stejný den i Doubrava, Orlice, Lužnice i Ohře.  Chrudimka a Otava 14. dubna. Slavnostní otevírání vody v Ostravě je stanoveno na 19. dubna, o den později zahajuje Berounka.

 

Naše největší řeka zatím pořád spí

Labe je  největší česká řeka. Jak známo, pramení na Labské louce v Krkonoších, odkud teče nejprve na jih a poté na jihovýchod. U Pardubic se obrací k západu a posléze k severozápadu k Děčínu, cestou přibírá Vltavu. U Hřenska opouští  republiku a teče do Spolkové republiky Německo. Povodí Labe v České republice má rozlohu 51,4 tisíc kilometrů čtverečních a na svém středníma dolním toku je Labe zároveň významnou dopravní vodní cestou. Bohužel je však Labe dosud prakticky nevyužíváno k rekreačnímu využití, ač k tomu má všechny předpoklady. Za vzor bychom si mohli vzít sousední státy.

 

Perspektivy rozvoje vodního turismu

Nechat plynout vodní hladinu Labe bez příslovečného využití by bylo více než trestuhodné. Naštěstí se našla skupina lidí, kteří si vidí dál než na špičku nosu a tak vznikl v tento čas  mezinárodní projekt pro využití Labe pro vodní turistiku. U kulatého stolu se sešli zástupci Spolkové země Sasko-Anhaltsko, Průmyslové a obchodní komory Magdeburg, Obchodní komory Česká republika-Nizozemsko i představitelé české strany ze Středočeského kraje odd. pro oblast regionálního rozvoje a evropskou integraci, MMR ČR , a  obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu. V rámci kulatého stolu bylo přijato memorandum. Na jeho obsah jsme se zeptali Pavla Hlaváče, předsedy správní rady Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

„Především jde o vzájemnou spolupráce dotčených subjektů v rozvoji vodního turismu na řece Labi, včetně jeho přítoků na české i německé straně. Našim cílem je i využití Labe jako významné vodní cesty pro nejekologičtější druh dopravy, to znamená vodní dopravu. Rovněž chceme  podpořit  budování infrastruktury pro rozvoj vodní turistiky na řece Labi. Vzorem nám může být jak náš Baťův kanál, tak kupříkladu využití řek pro vodní sporty i rekreaci kupříkladu v Holandsku.“

 

Vodácké „ahoj“

Zatím zní jen pod ústeckým Střekovem, či ojediněle u Lysé nad Labem. Chybí loděnice, kempy a další vodácká infrastruktura. To vše by se mělo v dohledné době pomalu začít měnit k lepšímu. Doufejme, že to nebude trvat dlouho, a my přineseme reportáž z odemykání Labe, jako výsledek plnění vzpomínaného memoranda.