Asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu předala mapy

 

Asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu před několika lety zahájila spolupráci s Ústředním archívem   zeměměřictví a katastru, který je součástí Zeměměřického úřadu.

 Spolupráce spočívá v předávání map a mapových průvodců tedy  archívních  materiálů, jež archív jiným způsobem než darem nezískává. Jde o mapy a mapové průvodce z tuzemska, ale i z jiných zemích například ze  Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Rakouska, Španělska, Portugalska, Francie, Chorvatska.

Osobně mapy a průvodce předávál v letech 2009 až 2010  pracovníkům archívu člen výboru CTPRESS  Petr Skála. Naposled se tak tomu stalo 22. února 2011.

Archív nespadá do několika knihoven, které získávají povinné výtisky od vydavatelů zdarma.