ADCAMP PORADÍ, JAK VYTVOŘIT PRODUKT V CESTOVNÍM RUCHU I JAK HO PROPAGOVAT

Jak úspěšně zaujmout a nalákat turisty, jak vytvořit a řídit značky v cestovním ruchu nebo například to, jaké jsou aktuální trendy při vytváření POI (bodů zájmu) v cestovním ruchu. Na všechny tyto otázky nabídne odpovědi druhý ročník prestižní mezinárodní konference AdCamp 2011, která se uskuteční 12. a 13. dubna 2011 ve Zlíně. Pořadatelem této jedinečné akce je Centrum pro podporu marketingového vzdělávání, o.s. Zájemci o účast na této konferenci se mohou přihlásit na www.adcamp.cz nejpozději do 30.3.2011.

___________________________________________________________________________

 

AdCamp se řadí mezi nejprestižnější záležitost v oboru marketingu a cestovního ruchu. A to z toho důvodu, že se zde setkávají lidé, kteří rozhodují o vývoji cestovního ruchu na regionální i celostátní úrovni, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, centrály cestovního ruchu a marketingoví experti z oborů place branding, marketingu, architektury, gastronomie,  sociologie a strategického plánování. Společně pak otevírají aktuální témata v propagaci cestovního ruchu.

 

Hlavním tématem letošního ročníku AdCampu je „Místo jako značka – Vytváření a propagace bodů zájmů v cestovním ruchu.“ V rámci přednášek a interaktivních workshopů AdCampu budou uváděny úspěšné příklady z praxe a účastníci si osvojí tvorbu komunikační strategie, umění volby komunikačních prostředků, plánování mediální strategie a další dovednosti v rámci komunikace.

 

„AdCamp oproti loňskému roku také rozšířil své zaměření na poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Věříme, že setkání podnikatelů s pracovníky zabývajícími se touto problematikou na úrovni státních, krajských a městských institucí vytvoří dobrý základ pro budoucí spolupráci. AdCamp je i unikátní příležitostí jak diskutovat, zapojit se do workshopů a vyzkoušet si tak  přímou aplikaci odborných technik pod vedením špičkových lektorů,“ řekla projektová manažerka AdCampu Jaroslava Němcová.

 

Na konferenci se svými příspěvky vystoupí přední čeští i světoví odborníci. Praktickou přednášku o trendech v cestovním ruchu v letošním roce přednese světoznámě uznávaný odborník a hlavní řečník konference Daniel Levine, který působí jako ředitel poradenské agentury pro cestovní ruch v New Yorku.  Na AdCampu představím několik příběhů firem z různých odvětví, které uspěly díky tomu, že svým zákazníkům daly pádný důvod, aby `museli` koupit právě jejich výrobek či službu. V druhé části prezentace chci ukázat, jak tuto úspěšnou strategii aplikovat v oblasti cestovního ruchu. Turistický průmysl totiž už není jen o prodeji zážitků, ale jde o to nabídnout `hodnotné` zážitky,“ nastínil obsah svého vystoupení Daniel Levine.

 

Specialista na řízení značek Tomáš Hrivnák se bude věnovat tématu Místo jako značka a paradigmatu place brandingu jako užitečného marketingového nástroje. Praktické ukázky úspěšných marketingových projektů Zlínského kraje představí vedoucí Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. Ředitelka pro public relations hotelu Mandarin Oriental Prague Kateřina Hicks Pavlitová seznámí hosty s významem gastronomie v cestovním ruchu. O tom, jakou roli hraje architektura pro dané místo a jaký je její vliv na cestovní ruch, bude hovořit speciální host konference - světoznámá architektka Eva Jiřičná. Více informací o lektorech, přednáškách a programu konference a studentské soutěži zájemci naleznou na webových stránkách www.adcamp.cz.  

 

Prostřednictvím webových stránek se  na akci mohou přihlásit poskytovatelé cestovního ruchu, destinační management, zástupci oborových asociací, marketingoví odborníci, zástupci centrál cestovního ruchu a delegáti subjektů zaměřených na incomingovou turistiku. Dále je mítink určen zástupcům místní samosprávy, zástupcům odborné veřejnosti, studentům marketingových komunikací, multimediálních oborů a cestovního ruchu.

 

 

KONTAKT  

 

Mgr. Jaroslava Němcová

Projektová manažerka AdCampu 2011

nemcova@cpmv.cz

+420603160594

www.adcamp.cz

 

 

CO JE CPMV?

 

Centrum podpory marketingového vzdělávání, o.s. (CPMV) je sdružení založené za účelem výměny zkušeností v oblasti marketingových komunikací. Svou pozornost upírá k různým segmentům trhu komerční i veřejné sféry a neziskovému sektoru. CPMV sdružuje odborníky
z praxe, kteří mají bohaté profesní zkušenosti. Sdružení oslovuje přední zadavatele reklamy, profesionály z médií, tvůrce reklam, PR specialisty, event managery i akademické pracovníky. Zkrátka osobnosti, které významně ovlivňují český reklamní trh. Díky těmto osobnostem zprostředkovává sdružení komplexní vzdělávací programy a akce v oblasti marketingových komunikací s důrazem na předávání zkušeností přednášené formou případových studií.