Rakouský úspěch klasifikace Hotelstars Union

 

Vídeň, 8. února 2011 - Výbor pro cestovní ruch při rakouském parlamentu ve Vídni využil úspěchů dosažených při zakládání a zavádění unie Hotelstars Union jako příležitost k tomu, aby požádal rakouského ministra hospodářství o poskytnutí případné podpory harmonizaci těch systémů, které v Evropě využívají hotelové hvězdičky. Harmonizovaný hotelový klasifikační systém byl hotelovými asociacemi zaveden v sedmi evropských zemích již počátkem roku 2010. Tři pobaltské státy se připojily o rok později. V současné době se společný systém Hotelstars Union postupně zavádí a rozvíjí na trhu čítajícím více než 150 milionů lidí. 

 

Z důvodu svého zaměření na cestovní ruch se Rakousko již na samotném počátku chopilo vůdčí úlohy. Od 1. 1. 2010 se stávajících přibližně 9000 klasifikovaných ubytovacích zařízení v Rakousku včetně více než 3000 hotelů – podrobuje výlučnému hodnocení dle nových standardních předpisů. Hoteliéři i hosté systém hodnotí velmi pozitivně. V Rakousku byl systém hvězdiček s úspěchem zaveden již před 25ti lety, však nyní přináší větší transparentnost, flexibilitu a rozsáhlejší servis. Systém, sdružující minimální povinná i fakultativní kritéria umožňuje snadné rozlišování mezi tím, co je povinné a co je volitelné – to je důležité pro odvětví i pro hosty. Nový systém umožňuje hodnotit i další služby, jako jsou wellness či konferenční zařízení.

 

Rakouská Národní Rada přijala dne 19.ledna 2011 usnesení vyjadřující podporu návrhu ministra hospodářství, Dr. Mitterlehnera, s cílem podpořit tuto iniciativu na evropské úrovni. Tato výzva nemusela na odezvu čekat příliš dlouho. Dne 1. března 2011 představí konfederace HOTREC (Hotely, Restaurace a Kavárny v Evropě) v Bruselu nový systém Hotelstars Union zástupcům Evropského parlamentu a Evropské komise. 

 

Aliance Hotelstars Union byla založena dne 14. prosince 2009 v Praze. K sedmi zakládajícím zemím – Německu, Nizozemí, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, České Republice a Maďarsku – se dne 1. ledna 2011 přidaly tři pobaltské státy - Estonsko, Lotyšsko a Litva. Nový harmonizovaný hvězdičkový klasifikační systém tak pokrývá mezinárodní trh, jenž v současné době zahrnuje 18000 hvězdičkových hotelů.

 

V České republice je systém úspěšně zaváděn Asociací hotelů a restaurací ČR od ledna 2010. Více na www.hotelstars.cz 

 

Zprávu poskytli  ...

Klára Zachariášová a   Václav Stárek   Asociace hotelů a restaurací ČR