Turistický projekt EDEN letos již potřetí!

 

Česká republika se v roce 2011 opět zapojila do prestižního evropského projektu European Destination of Excellence ( EDEN).

 

Cílem akce je zviditelnit méně známé turistické lokality zemí EU, které se soustřeďují na udržitelný rozvoj cestovního ruchu a optimálně zhodnocují jeho potenciál v daných destinacích.

 

Co tato prestižní soutěž přináší?

 

Na to jsme se zeptali Ing. Rostislava Hoška, koordinátora projektu Eden na oddělení cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

 

 

První destinací nejvyšší kvality za Českou republiku se v roce 2009 stalo České Švýcarsko. Zdání tehdy znělo „Cestovní ruch a chráněná území“. V loňském roce mělo zaměření soutěže název „Voda – turistický cíl“ a vítězem se stalo Bystřicko na Vysočině, které prezentovalo turistický produkt v povodí řeky Bystřice a vodní nádrž Vír s unikátní naučnou Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou.

 

 

„Výsledný efekt a přínos těchto excelentních turistických destinací pro cestovní ruch se promítá do velmi cenné marketingové značky,“ vysvětluje Ing. Rostislav Hošek.

 

„Prestižní logo EDEN může vítězná destinace využívat při své propagaci na domácím i zahraničním trhu cestovního ruchu. Všichni vítězové národních kol rovněž mohou využívat i řadu dalších finančních a marketingových výhod od MMR ČR a státní agentury CzechTourism na propagační aktivity a prezentace, včetně účastí na národních a mezinárodních veletrzích a výstavách cestovního ruchu.“

 

 

Pro rok 2011 zadání soutěže EDEN zní: „Cestovní ruch a obnova hmotného dědictví“…

 

 

Titul Eden mohou získat ty turistické lokality, které nejlépe zhodnotí svůj potenciál cestovního ruchu ve svém území při obnově kupříkladu starých pivovarů, bývalých továren či průmyslových objektů, vojenských pevností a prostor s ukázkami dobových bitev. Může se ale jednat třeba i o revitalizaci bývalých vězení či o unikátní a ojedinělá dopravní zařízení a systémy bývalých železničních tratí, jako třeba jsou úzkokolejky, které mohou být součástí naučných stezek po stopách obnovy hmotného dědictví.“

 

 

 

Jaký očekáváte zájem o soutěž?¨

 

 

„Předpokládáme mnohem větší, než byl v loni, kdy bylo 12 účastníků v národní soutěži s nabídkou spojenou s vodními zdroji. Nadarmo se české země nepovažovaly za průmyslovou velmoc již v časech monarchie a je zde nesmírné množství pozůstatků manufaktur, fabrik, těžebních věží , nejrůznějších mlýnů či pevnůstek a podzemích prostor i dalších technických zajímavostí, které lze s trochou  nápaditosti a cílené snahy přeměnit na turistické magnety. Je to zkrátka výzva především pro regionální a mikroregionální profesní sdružení a iniciativy, působící v cestovním ruchu.“

 

 

 

Závěrem: Jedním z finalistů soutěže EDEN v roce 2010 bylo i Křivoklátsko a Rakovnicko, které usilují o vznik Národního parku. Křivoklátsko zabodovalo v soutěži, pomůže mu to se zrodem NP?

 

 

„Až tak daleko vliv soutěže nesahá, i když nelze podcenit prestižní umístění jmenované destinace jako úspěšného finalisty soutěže EDEN. Při rozhodování o bytí či nebytí NP je to ale samozřejmě velké plus, které se počítá. Je nutné si však uvědomit, že proces vyhlášení národního parku je dlouhodobá záležitost, kterou ovlivňuje spousta faktorů. Je třeba si přiznat, že přes veškeré snahy sdružení obcí kolem hradu Křivoklát, ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko, zde není potřebná turistická infrastruktura příliš rozvinutá. Nelze však opomenout v souvislosti se zamýšleným NP Křivoklátsko i tu skutečnost, že současná hospodářská recese v dané destinaci přivedla k úpadku řadu zemědělských a strojírenských podniků, a právě proto vyhlášení NP a rozvoj cestovního ruchu je pro tuto oblast velkou příležitostí, jak zaměstnat místní obyvatele v rámci širší nabídky nových doprovodných služeb pro účastníky cestovního ruchu a návštěvníky národního parku. A o tom to právě všechno je…“ usmívá se Ing. Rostislav Hošek.