Chuť Evropy / Taste of Europe

 

Poslední lednové úterý 2011 byla   v rámci mezinárodního projektu slavnostně otevřena výstava Chuť  Evropy  / Taste of Europe, kterou si můžete prohlédnout od 26. 1. do 31. 7. 2011 v malém sále  v 1. patře budovy NZM Praha.

 

Mezinárodní projekt A Taste of Europe (Chuť Evropy), na němž se v letech 2009 – 2011 podílí řada muzeí a institucí v Evropě, nakonec vyvrcholila  prezentací společné výstavy. Národní zemědělské muzeum Praha. Na projektu A Taste of Europe spolupracovalo celkem  devět muzeí z celé Evropy a to ze Švédska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Maďarska, Portugalska, Skotska a Slovinska.

 

Společná výstava byla  zahájena ve stejný čas ve všech participujících muzeích a slavnostní zahájení výstavy z jednotlivých zemí, což bylo   simultánně přenášeno prostřednictví satelitu.

 
 


Přípravy projektu byly zahájeny již v roce 2005. Vedoucím pořadatelem je švédské Arbetets Museum (Museum of Work) sídlící v Norrköpingu, které přišlo s nápadem představit typickou evropskou produkci potravin a jejich konzumaci jednak prostřednictvím obvyklých muzejních prostředků,  jednak  využitím zkušeností zaměstnanců a odborníků v potravinářství i konzumentů samotných.  

  

 

Návštěvníci se mohou těšit na tématickou prezentaci typického produktu zúčastněných zemí (Švédsko – mléko, Česká republika – pivo, Dánsko - vepřové maso, Estonsko – brambory, Finsko – chléb, Maďarsko – obilí, Portugalsko - olivový olej, Skotsko – ryby a Slovinsko – med).

 

Součástí výstavy jsou  doprovodné programy o stravovacích zvyklostech, rozdílech i shodách v Evropě i v jednotlivých zemích v kontextu historie, změn klimatu a životního prostředí. Jejich snahou je podnítit diskusi o jídle, kulturním dědictví, životním prostředí, výrobě a každodenní spotřebě, zejména mezi mladými Evropany.

 

Cílem mezinárodního projektu bylo především vytvořit hodnotovou základnu na každé partnerské straně i společně, která by mohla být užitečná pro současný i budoucí výzkum.  

 Druhým cílem bylo získat - hlavně pro společnou výstavu - více vědomostí o způsobech výroby a zpracovávání evropských potravin a jejich konzumace v současnosti a v historii, při současném zapojení výzkumníků, státních, neziskových a ekologických organizací i veřejnosti.  

 Třetím, neméně důležitým cílem projektu a především výstavy, je společné přání pořadatelů podnítit diskuzi odborníků i veřejnosti o důležitých globálních otázkách produkce a konzumace potravin v Evropě.  

 

Partnerská muzea:

The Worker's Museum (Dánsko - Copenhagen),

Estonian National Museum (Estonsko - Tartu),
Finnish Labour Museum Werstas (Finsko - Tampere),

Museum of Hungarian Agriculture (Maďarsko - Budapest

Portimão's Museum (Portugalsko - Portimão),

Museum of Work (Švédsko - Norrköping),

Národní zemědělské muzeum Praha (Česká republika),

Scottish Fisheries Museum (Skotsko - Anstruther, Fife),

Technical Museum of Slovenia (Slovinsko - Ljubljana).


Web projektu:
  www.atasteofeurope.eu..

                                                                     

                                                                             

 

Tento projekt je podporován z Programu Kultura Evropské unie.

 

 

http://czechtravelpress.cz/images/stories/2011/leden/nzm%20chu%202.jpg