Beroun - pilný příjemce z fondů EU

 

Toto půvabné město ve Středních Čechách se pyšní titulem „Město kde se žije nejlépe“. V současné době má okolo osmnácti tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že zde radní mají nejenom skvělou vizi do budoucna, ale i sílu vše dobré pro obyvatele realizovat, čím dál více se sem stěhují z Prahy a okolí rodiny s dětmi a mladé páry, které si přejí vícečetnou rodinu založit. A tak se dle propočtů v dohledné době jednoho či dvou desetiletí počet obyvatel vyšplhá na téměř třicet tisíc. Město se na ně těší a připravuje dobré životní podmínky i díky dotacím z EU.

 

Svou roli jistě hraje velké množství pracovních příležitostí, krásná krajina v okolí i dostupnost hlavního města Prahy jak vozem, tak hromadnou dopravou. Především pak odpovídající infrastruktura, včetně možností kulturního a sportovního vyžití. Díky úspěšným berounským projektům v rámci ROP Střední Čechy vzniklo před krátkým časem pár metrů od historického centra města kupříkladu dětské dopravní hřiště, na předměstí in-line dráha či u železniční stanice Beroun záchytné parkoviště pro automobily, které ač hlídané stojí pouze dvacet korun na den. Za názvem projektu Do práce na kole se skrývá nová cyklostezka, v realizaci je první část projektu cyklostezky „Po stopách českých králů“ jako volnočasová aktivita domácích obyvatel i cykloturistů.Z projektů na podporu kultury je to rekonstrukce sto let starého kina, pod názvem projektu „Městské kino s novou tváří“, zapomenout v krátkém výčtu nelze ani na projekt „Mateřská školka Preislerova Beroun“.

Starosta města Ing. Tomáš Havel jmenované projekty představil 8. listopadu vybraným ekonomickým novinářům i novinářům, specializujícím se na cestovní ruch při presstripu po úspěšných projektech ROP Střední Čechy „Města a obce jako příjemce z fondů EU“. Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Arch. Dana Vilhelmová doplnila informace údaji o nákladech. Kupříkladu na stavbu in-line dráhy za bezmála sedm milionů korun získalo město dotaci z EU ve výši 92,5 %,  nové dopravní hřiště pro školáky stálo 2,4 miliony korun, z toho 1,9 milionu zaplatila Evropská unie.

„Byl to náš prázdninový dárek všem berounským dětem,“ uvedl starosta Havel.

Projekt hřiště rozšířil nabídku volnočasových aktivit v lokalitě, kde je od loňského roku v provozu in-line dráha a část nové cyklostezky Po stopách českých králů. Její další rozšíření směrem do Srbska, Nižbora a Králova Dvora se právě nyní buduje.