Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku

 

Nejmladší a nejmenší národní park v naší republice má za sebou první podzimní část marketingové kampaně, prezentující České Švýcarsko jako jedinečnou turistickou destinaci. Kampaň je součást projektu, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu soudržnost Severozápad, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

V průběhu září a října proběhla první podzimní část celoplošné marketingové kampaně, prezentující České Švýcarsko jako jedinečnou turistickou destinaci. Se sloganem „Odhalte tajemství Českého Švýcarska… i na podzim je tu krásně!“ se mohli lidé setkat na vlakových nástupištích, nástupištích metra a autobusových zastávkách v Praze, Brně, Teplicích, Děčíně, Ústí nad Labem, Liberci a dokonce i v Drážďanech, kde byly umístěny velkoformátové grafiky na 7 billboardech a 2 poutačích u silnice 1. třídy na trase Ústí n.L. – Děčín.

Zaměření marketingové kampaně připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, jejímž dlouhodobým cílem je podpora šetrného cestovního ruchu, osvěta a propagace kulturních a přírodních krás tohoto regionu.