Aktuálně

Krajina u Vlčnova

Místa známá i méně známá, tipy pro aktivní pobyt v přírodě pěšky a na kole, relaxaci v lázeňských resortech či wellness centrech, duševní restart na Cyrilo-metodějských stezkách nebo výlety za odkazem našich předků a příběhem švestky, to vše nabídne Východní Morava, turistický region Zlínského kraje, především obyvatelům České republiky a rovněž i místním rodákům.

Zádolský potok a jeho levostranný přítok se vrátily na Svitavsku v Pardubickém kraji zpět do původních přírodních koryt toků. V nivě se tak zase drží voda, která dříve odtékala napřímeným zahloubeným korytem. Vzniklo i 25 tůní, vše za téměř dva a půl milionu korun bez DPH z programu Lesů ČR "Vracíme vodu lesu".

Koronavirus postupně umlká a brány mnoha unikátních památek se pomalu otevírají. Stejně tomu je i v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem, kde můžeme nahlédnout například do včelařské expozice, unikátní nejenom v Česku, ale i v Evropě.

Kvasice

Nenáročná a bezpečná i pro rodiny s dětmi je cyklostezka vedoucí kolem řeky Moravy a Baťova kanálu z Kroměříže do Uherského Ostrohu  a dále do Hodonína. Na ni navazují cyklostezky vedoucí například z Holešova, Zlína či Uherského Hradiště. Kvasice, obec ležící na trase této páteřní cyklostezky, jsou naším tipem na výlet. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci doporučujeme návštěvu zámeckého parku a připomínáme dodržování hygienických opatření ve styku s dalšími osobami.