PhDr. Jiří Zoufal

 

Jiří Zoufal, PhDr. (nar. 1948) V průběhu stávajícího života prošel celou řadou pracovních činností a zařazení. Od dělnické profese v automobilce ŠKODA AUTO až po vedoucího samostatného odboru programů ve velkém kulturním zařízení ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. V osmdesátých létech působí jako metodik a lektor pro společenskou zábavu a kluby mládeže ve Středočeském kraji. Je autorem řady programů, moderuje klubové večery, je šéfredaktorem celostátně vydávaného klubového magazínu Klubforum, autorem řady scénářů a odborných publikací i pořadů pro kluby mládeže a od roku 1986 do roku 1990 i producentem a režisérem Československých celostátních přehlídek klubové tvorby .

    V multimediální oblasti působí v 90 letech téměř jedno desetiletí v roli generálního ředitele státní multimediální organizace ORBIS PRAHA. Orbis jako velká multimediální organizace /má přes 500 zaměstnanců/ je nakladatelsko-vydavatelskou institucí vydávající řadu časopisů pro domácí i  zahraničí trh, vydává knihy od českých i zahraničních autorů, informační bulletiny, provádí monitoring informací a zpracování rešerší pro státní instituce a ministerstva, vyrábí a dodává  dorozumívací ústředny pro rozhlas a televizi /například vybavuje nové studio zpravodajství Slovenské televize/, pořádá špičkové  PR akce a  prezentace ČR doma i v zahraničí rámci tzv.kulturní diplomacie, prezentuje se na různých veletrzích doma /např.Go a Region v Brně/ i v zahraničí /např.knižní veletrh Frankfurt/  

Počátkem 90 let je zmocněncem vlády ČR a MF ČR pro otázky dělení majetků po federálních masmédiích. Nástupem nového tisíciletí působí v roli ředitele Konferenčního centra MZV ČR poskytující špičkové hotelové ubytovací a stravovací služby, ale i speciální PR akce a prezentace, kulturní a sportovní programy, vydává speciální bulletin apod..

    Několik let externě působil jako odborný konzultant projektů a lektor přednášející Diplomatický protokol a Marketingovou komunikaci. Řadu let byl členem správní rady akreditované VŠ ze specializací pro cestovní ruch.

    Počátkem 90 let až do rozdělení Československa je poslancem Federálního shromáždění ČSFR, Sněmovny národů. Do poloviny 90 let působí v roli poradce Úřadu vlády ČR, externě působí  i v dalších významných pozicích.      

   Celoživotně pracuje jak  ve vrcholových manažerských pozicích tak i v pozicích ve kterých využívá znalostí z kreativních činností – téměř 15 let práce s kamerou /režie  a tvorba dokumentárních filmů / více jak dvacet let režie, produkce i moderátorské a lektorské činnosti zejména v oblasti a tvorbě klubových pořadů a akcí společenské zábavy, v oblasti publikační a vydavatelské.

   Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Držitel červeného diplomu v oboru Teorie kultury/Kulturologie. Dále vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Mladé Boleslavi, se specializací spalovací motory. Je absolventem odborného učiliště / obor automechanik. Vystudoval konzervatoř, obor filmová režie + kamera pod vedením Hynka Bočana. Je absolventem i řady dalších odborných škol, kurzů a držitel řady certifikátů .

  Od roku 2008 realizoval se společností Deytoney, s.r.o.ve které  byl spoluvlastníkem / v roce 2015 se podílu ve společnosti vzdává a odchází z ní a dále působí jen ve své agentuře jako OSVĆ/,  jim vytvořený speciální projekt cílený na ženskou veřejnost pod názvem „Prima lady//Lady wine“. Vydával a byl šéfredaktorem magazínu Prima Lady revue s přílohou Lady Wine Revue, pořádal a autorsky vytvářel programová kulturně-společenská setkání Lady Wine Clubu. 

V současné době od roku 2017 pracuje jako producent a spoluautor  projektu Hasiči.cz , kde působí jako šéfredaktor web. stránek  www.hasici.cz aneb vše o hasičích na jednom místě. Jde o informační server pro širokou veřejnost, který nabízí nejen aktuální a důležité informace ze zásahů hasičů, ale i další informace a tipy související s každodenním životem hasičů i jejich rodin, přátel a kamarádů z oblasti kultury, cestování, gastronomie, vzdělávání, sportu, zábavy

Je zakladatelem a provozovatelem občanské společnosti Klub přátel Barchan IČ: 26555590.