Východní Morava má nejvíc nových cyklostezek v zemi

VÝCHODNÍ MORAVA – Na území Zlínského kraje bylo v roce 2009 vybudováno nejvíc nových kilometrů cyklostezek v celé České republice. Celkovou délkou cyklostezek se tak Zlínský kraj zařadil na druhé místo v tuzemsku, těsně za hlavní město Prahu. Vyplývá to z aktuálních statistik Centra dopravního výzkumu ČR.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2009 dobudováno 52 960 metrů nových cyklostezek, přičemž v druhém kraji v pořadí – Olomouckém – to bylo 27 330 metrů, tedy téměř o polovinu méně. V celé republice bylo v roce 2009 vystavěno 221 320 metrů, na Zlínský kraj tedy připadá téměř čtvrtina tohoto množství.

„Zlínský kraj zaznamenal loni v budování cyklostezek enormní a ve vztahu k jiným krajům nesrovnatelný rozvoj díky tomu, že nepodcenil příležitost k financování ze strukturálních fondů Evropské unie. Na rozdíl od jiných krajů si zdejší obce v minulých letech dokázaly s podporou krajského úřadu dobře připravit projekty, díky nimž se jim poté podařilo získat prostředky z Evropské unie a také ze Státního fondu dopravní infrastruktury s takřka stoprocentní úspěšností,“ uvedl Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu ČR, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v České republice. 

 Více najdete na: http://www.vychodni-morava.cz/lokalita/1/cms/3855/

K 1. 1. 2010 měli cyklisté ve Zlínském kraji k dispozici 166 170 metrů cyklostezek. „První“ Praha jich má přitom jen o 2 kilometry víc, uznávaný „cyklistický ráj“ – Jižní Čechy – má cyklostezek zhruba polovinu (88 745 metrů).

„Na síti cyklostezek na Východní Moravě se velkou měrou podílí hlavně páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu, která byla slavnostně zprovozněna letos v dubnu, a Cyklostezka Bečva, jež vzniká ve spolupráci s Olomouckým krajem a jejíž některé úseky ještě budou dobudovány v tomto či příštím roce. Významná síť cyklostezek však vyrůstá také například na Slovácku v okolí Uherského Brodu a u řady menších měst a obcí v kraji. Cyklostezky přinášejí možnost cyklovýletů v nenáročném terénu, po kvalitním povrchu a navíc maximálně bezpečně díky vedení mimo běžnou dopravu. To nám pomáhá přilákat na Východní Moravu cílové skupiny, které k nám dříve za cyklistikou nejezdily a dávaly přednost například Jižním Čechám,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.

„Bezpečné a kvalitní cyklostezky mají i další pozitivní efekty. Významnou mírou ovlivňují  dopravní obslužnost regionu, protože je využívají místní lidé při cestách do práce a z práce a dávají jim tak přednost před automobilovou a veřejnou dopravou. Cyklostezky tak pomáhají měnit životní způsob obyvatelů měst a způsoby trávení volného času ve městě,“ doplnil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast cestovního ruchu Jindřich Ondruš.

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX