Mezinárodní den památek a sídel

 

Od roku 1996 je každý 18. duben i v naší zemi spojován s prestižní oslavou svátku památek a historických sídel, při níž dochází ke šťastnému spojení oslavy Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS) s ceremoniálem udělování cen za úspěšné počiny v oblasti péče o památky. Je to den, kdy členské státy UNESCO organizují akce, které slouží k popularizaci a propagaci významu zachování památek a historických sídel v zájmu zachování kontinuity kultury a civilizace. V naší zemi se této iniciativy ujal Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), který k příležitosti oslavy MDPS uspořádal v letech 1991-1995 semináře pro odbornou veřejnost.

Význam MDPS pro propagaci svých cílů a svého poslání si brzy po svém založení uvědomilo i Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). První oslava MDPS se odehrála dne 18. dubna 1996 v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze. Od dubna 1997 je toto shromáždění díky pochopení a laskavosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu pořádáno ve Španělském sále Pražského hradu všemi třemi zřizovateli Ceny - Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky. Letošní slavnostní shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS) se uskutečnilo 19. dubna 2016. Při slavnostním shromáždění, které probíhá vždy za účasti vysokých státních a vládních představitelů, se každoročně vyhodnocuje soutěž o Cenu Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) a rovněž je udělován titul Historické město roku za uplynulý rok.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy starostů historických měst v listopadu roku 1990. Sdružení historických sídel má k 1. lednu 2016 celkem 214 členů a z toho 9 přidružených.  Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, Sdružení zejména:

- popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,

- pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod.,

- spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí.

Cena Programu regenerace MPR a MPZ sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu vyrobeného firmou Rűckl Crystal, sklárna v Nižboru, symbolizujícího historická sídla (je majetkem Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); replika Ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka 1 000 000 Kč. Krajští vítězové obdrželi 100 000 Kč od Ministerstva kultury a pamětní list od SHS ČMS. V jednotlivých krajích zvítězila města: Brtnice, Boskovice, Frýdlant, Jičín, Jindřichův Hradec Karlovy Vary, Klatovy, Kutná Hora, Letohrad, Litoměřice, Luhačovice, Příbor a Městská část Praha 1.

Titul historické město roku 2014 získalo v loňském roce město Cheb. V letošním roce bylo oceněno za rok 2015 město Příbor z Moravskoslezského kraje. V minulých deseti letech se město Příbor do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR přihlásilo celkem pětkrát. V rámci Moravskoslezského kraje získalo toto ocenění již vícekrát, v celostátním hodnocení se v letech 2002 a 2012 umístilo mezi třemi městy nominovanými na vítěze této soutěže.

Obyvatelům města nabízí městská památková rezervace bydlení v klidové zóně s nádechem historie přímo v centru města. Přímo na náměstí Sigmunda Freuda nebo v jeho těsné blízkosti je základní občanská vybavenost (radnice, obchody, banky, lékařské služby, lékárny, knihovna) a v docházkové vzdálenosti (v ochranném pásmu MPR) je i základní škola, gymnázium, pošta a supermarket. Za nejvýznamnější a nejzdařilejší akce regenerace památek, které významnou měrou ovlivnily kulturně-společenský život v městě v období posledních patnácti let, lze považovat:

- postupnou rekonstrukci piaristického kláštera, v němž byly pro širokou veřejnost otevřeny nové muzejní sály, zasedací a     koncertní síně, prostory knihovny a speciální učebny, kterév dnešní době využívá k výuce Základní umělecká škola;

- generální opravu kostela Narození Panny Marie, v němž je instalována dřevěná soška příborské Madony, která se stala součástí expozice Světové výstavy v Montrealu;

- generální opravu kostela sv. Valentina, který slouží kromě církevních účelů s ohledem na jeho skvělou akustiku k pořádání slavnostních koncertů;

- generální opravu příborského náměstí, centra městské památkové rezervace s bezbariérovými vstupy do všech jeho částí;

-záchranu rodného domu Sigmunda Freuda – vykoupení domu od soukromého vlastníka, jeho generální rekonstrukci a návrat do dobové podoby spolu s otevřením specifického muzea

nejslavnějšího příborského rodáka, zakladatele psychoanalýzy, po Vídni a Londýnu třetí muzeum tohoto významného člověka na světě;

-vykoupení pozemku od soukromého vlastníka s následným připojením tohoto pozemku ke komplexu klášterní zahrady, revitalizaci celého areálu na zahradu piaristického kláštera.

V roce 2015 bylo na územi města evidováno celkem 64 nemovitých kulturních památek, zapsaných v Ustředím seznamu kulturních památek České republiky.

V  roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby u nás zorganizovalo soutěž „Mladí fotografují památky“ a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy, v letošním již 10. ročníku se účastnilo cca 300 žáků a studentů, kteří poslali téměř 500 fotografií. Celá soutěž vyvrcholila předáváním cen a diplomů u příležitosti MDPS ve Španělském sále na Pražském hradě. Soutěž je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví, první místo získal  Martin Hošek, 16 let – Planá nad Lužnicí, Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor za foto: Kouzelné ulice kolem radnice Tábor.

V rámci konference SHS ČMS v Žatci proběhla slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Památka roku 2015. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž Památka roku 2015 má dvě kategorie:

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH)

Cena sestává z uměleckého artefaktu a z finanční odměny vlastníkovi v 1. kategorii ve výši 50 000 Kč a v 2. kategorii 100 000 Kč. Do soutěže bylo celkem přihlášeno 41 objektů. V 1. kategorii zvítězil Měšťanský dům - Slavonice - Jihočeský kraj, v 2. kategorii "Komplex Krumlovských klášterů sestávající z bývalého minoritského klášter, nyní ve vlastnictví Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a z kláštera sv. Kláry" - Český Krumlov - Jihočeský kraj

I v letošním roce Sdružení připravilo akci „Brány památek dokořán“ - členská města se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel – po celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, přednášky a pod…).

Přehled všech přihlášených akcí a další informace jsou zveřejněny na nových Internetových stránkách http://www.historickasidla.cz .

Jaromír Hampl

Příbor - Náměstí S. Freunda

Slavnostní předávání cen

 

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX