Forum cestovního ruchu 2015 proběhlo v Plzni

 

Fórum cestovního ruchu 2015se konalo v plzeňském Parkhotelu, letos bylo téma destinační marketing a veřejná podpora. Agentura CzechTourism tak otevřela debatu nad budoucí podobou cestovního ruchu v České republice a nad formami jeho podpory. Celé fórum zahájila náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR Klára Dostálová, osobní záštitu nad ním pak přijala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Zájem o účast na konferenci -  jak v publiku, tak v panelových diskuzích - značně převyšoval kapacitní možnosti organizátorů. Sál byl zcela zaplněný a otázky z publika přicházely jedna za druhou.. Diskuze také pokračovala během přestávek a při obědě. Toto setkání bylo velice zajímavé a setkali se zde lidé pracující jak na MMR tak v CzechTourismu, novináři i soukromý sektor v cestovním ruchu.


 


 

„Je nutné vnímat cestovní ruch jako ekonomické odvětví s velkým potenciálem,“ řekla náměstkyně Dostálová. „Po skončení období financování cestovního ruchu z evropských fondů bude ale nutné hledat další cesty financování a podpory, spolupráci a koordinaci všech subjektů v cestovním ruchu včetně soukromého sektoru,“ dodala.

Byla zde představena koncepce roku 2016 s marketinkovým plánem s důrazem na rok Karla IV. Kdy je klíčové sdělení: Prožijte královské zážitky na karlovských místech! S důrazem na královská místa v České republice. Tuto koncepci představila generální ředitelka pořádající agentury CzechTourism Monika Palatková

Následovaly další přednášky k tématu cestovní ruch a to především na téma cestovního ruchu v České republice a nad formami jeho podpory. Bylo velice jasné, že téma je ožehavé a pro některé účastníky i rozporuplné. Což bylo znát z odpoledních vystoupení destinačních manažerů. „Jsme velmi rádi, že jsme výběrem tématu pro letošní rok vyvolali tak velkou vlnu zájmu. Fóra se účastní přes dvě stovky zájemců“, uvedla generální ředitelka pořádající agentury CzechTourism Monika Palatková.


Obsah přednášek na Foru cestovního ruchu 2015


 

 

Program  pokračoval až do večerního slavnostního vyhlášení vítězů soutěže EDEN 2015 a DestinaCZe 2015.

 

O titul nejlepší tuzemské turistické atraktivity soutěžili letošní finalisté od začátku září do konce října. Po tuto dobu přidělovala veřejnost prostřednictvím webových stránek www.destinacze2015.cz hlasy soutěžícím v pěti kategoriích.

 

Absolutní vítězem se stal : Zámecký pivovar Frýdlant

  • Fénix – znovuzrozený projekt, kde soutěží památky, které byly „vzkříšeny z popela“

  • Zážitek na 1000 % pro celou rodinu s destinacemi vhodnými pro rodiny s dětmi

  • Cítit se jako doma – destinace EDEN 2015 lákající na regionální gastronomické speciality

  • Trendy novinky 2015, kde o vítězství bojují nově zpřístupněné atraktivity

  • Po Česku za tradicemi odkazující na české tradice.

Výsledky soutěže

V pátek pak ve spolupráci s vydavatelstvím Economia proběhl kulatý stůl na téma destinační marketing a veřejná podpora za účasti odborníků na tuto problematiku z řad CzechTourism, ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, společnosti KPMG  a dalších. Tohoto kulatého stolu jsem se již nezúčastnil.