V Šaldorfu po 200 letech znovu kopali písek pro Vídeň

Na staré historické cestě mezi Prahou  a Vídní, poblíž  Znojma najdeme v malebném údolí – na starých mapách jej najdeme pod názvem Bauer Keller, posledních 100 let  - Modré sklepy,  leží vinařské obce Nový Šaldorf  a Sedlešovice. V 16.- 18. století se celé rodiny vedle vinařství živily kopáním písku, které koňské povozy vozily náročným stavitelům do Vídně. Na tuto tradici se rozhodlo navázat místní vinařské občanské sdružení  Modré sklepy. Uspořádali 21. ledna 2012 zahajovací první ročník soutěže v kopání písku pro Vídeň spolu s otevřením místních vinných sklepů a soutěžní ochutnávkou vín vlastní produkce.


Nový Šaldorf, víno  a písek pro Vídeň

Vznik vinařských obcí  Nový Šaldorf (dříve Neu Schallersdorf) a Sedlešovice (Edelspitz) je datován na konec 12.století. První písemné zmínky o nich jsou i v dokumentech spojených s nedalekým Louckým klášterem (1190). Geologicky se jedná o místo, kde bylo v období třetihor moře, po kterém zde zůstal namodralý pískovec  a s ním spojený velmi jemný modrý písek.  Na daném místě se sešlo více přírodních zvláštností – geologicky se zde setkávají mladé Malé Karpaty a České krystalinikum. Geologické složení Malých Karpat umožnilo budování samonosných  hlubokých sklepů a druhý geologický prvek – České krystalinikum umožnilo vznik kyselých jílovitých půd výtečných pro pěstování vinné révy. Ale to ještě zdaleka není všechno – jsme na místě, kde se střetávají dva odlišné klimatické oblasti – Panonská nížina s přílivem teplého vzduchu z jihovýchodní Evropy a Českomoravská vrchovina s vlhkými atlantickými proudy. Opravdu hodně výjimečného na poměrně malém prostoru.

 Vinařská tradice zde sahá až do počátku vzniku obcí – což připomíná i replika starého lisu na víno přímo na návsi. V 16. – 18. století se mimo vinařství zdejší obyvatelé věnovali kopání vysoce kvalitního písku, který byl využíván ke stavbám a výzdobě  paláců. Především ke štukování – písek ze Šaldorfu byl například využit při výzdobě Lichtenštejnského paláce a letohrádku Belvedere Vídni. Již z uvedených dřívějších názvů obcí je zřejmé, že zde převládalo německy mluvící obyvatelstvo. Po roce 1945 byla velká část obyvatel odsunuta do Rakouska a Německa. Uprázdněných domů se ujali noví majitelé, kteří se postupně učili jak pracovat s vinnou révou, lisovat a vyrábět víno.

Sdružení Modré sklepy

 
 Vedle Cechu vinařů vzniklo v Novém Šaldorfu občanské sdružení Modré sklepy, které sdružuje 19 místních vinařství. Podle slov jednoho z členů výboru, pana Petra Haranga, si členové  za svůj cíl mimo jiné návrat ke starým tradicím, spolkovou činnost, setkání s přáteli u dobrého vína spolu s hudbou a  tancem.
 
Pátrali ve starých kronikách, proč vlastně vznikly desítky a stovky metrů chodeb vyhloubených v pískovci – vysvětlení se našlo velmi jednoduché. Zbyly po kopání kvalitního  jemného písku, dodávaného především do Vídně. V rámci aktivit sdružení navázali na tradici dodávek a uspořádali první ročník soutěže „Kopání písku pro Vídeň.“ Celá akce byla spojena s otevřením  14 sklepů, kde bylo možno ochutnat a testovat vždy po čtyřech vzorcích. Místní historickou  specialitou jsou ohřívaná  vína  - na 15-40 stupňů, pozor nezaměňovat s víny svařovanými.

 
Otevřené sklepy a Kopání písku pro Vídeň

Po příjezdu do Nového Šaldorfu se nám ihned  věnoval pan Petr Harang, doprovodil nás do místního infocentra. Zde nás vybavili mapou vinných sklepů, kde se konala ochutnávka vín vč. degustačního lístku. Souběžně se konala soutěž o šampiona otevřených sklepů. Dostali jsme dvě pásky na zápěstí.   Vybaveni místními  degustačními skleničkami s emblémem modrých sklepů jsme se vydali na putování za místními víny. Jeden pásek nám otevíral dveře vybraných sklepů,  kde jsme ochutnávali vzorky  místních vín – všechny byly označeny číslem a logem sdružení Modré Sklepy. Mezi návštěvou jednotlivých sklípků jsme obdivovali nasazení  a fandili závodníkům v kopání písku. Celá soutěž byla přenášena na velkoplošnou obrazovku před  vstupem do vlastního sklípku.

Soutěže v kopání písku se účastnilo celkem  14  tříčlenných družstev – pánských, dámských i smíšených i jedno družstvo dětské – tři vnuci místního vinaře pana Śpalka. Celkem bylo nakopáno přes dvě a čtvrt tuny písku, který nakonec využije místní zahradnictví. Každé družstvo mělo k dispozici 15 minut soutěžního času – jeden vždy kopal, jeden házel  a jeden utíkal s putnou k váze. Zvítězil tým „Písečtí draci“, parta vodáků ze Znojma, kteří společně závodí mj. na dračích lodích. Celkem nakopali 410  kg písku, během  15 minut  se otočili s putnou 14x. Složení jednotlivých družstev bylo různorodé co do věku, povolání i míst odkud přijeli. Byli zde lékaři, ekonomové, důchodci, řidiči, školáci. Sice převažovali Moraváci, ale své zastoupení měla i Praha, Poděbrady a severočeské Louny. Všechny spojovala dobrá nálada, chuť udělat něco pro své zdraví a  samozřejmě i náklonnost k moravským, potažmo Šaldorfským vínům. Soutěž byla ukončena krátce po 15,00 hodin, výsledky byly sečteny a  vyhlášeny za přítomnosti džezového orchestru, který se účastnil hudebního festivalu v blízkém Znojmě. Ceny předávali představitelé sdružení Modré sklepy spolu se zástupcem rakouské strany panem Wernerem Suhlem.  Pan Suhl  převzal  láhev na víno plnou  právě nakopaného písku, kterou odvezl na radnici města  Vídně.

Druhý pásek byl vstupenkou na večerní setkání s místními vinaři ve vinném sklepě rodiny Dobrovolných.  Zde všechny čekala výtečná  večeře, hudba, tanec   a zpěv. Pokračovala ochutnávka místních vín –   dle předloženého vinného lístku.

Během večera byl slavnostně vyhlášen šampion otevřených sklepů:

1. Vinařství rodiny Nápravovy – Neuburské 2011
2. Vinařství Karel Šmudla – Zahrada Cuvée Zahrada 2011
3. E.MI.VINO – Sauvignon 2010


Další pozvánka do Modrých Sklepů

  Další velmi zajímavou plánovanou akcí je májové otevření sklepů,  které  se koná dne 19. května  2011, více na www.modre-sklepy.cz Velkou výhodou obce je vedle mnoha malých sklípků, kde je možno posedět i možnost za rozumné částky přenocovat v místních útulných penzionech. Místo je i velmi oblíbené cykloturisty.