Národní technické muzeum konečně otevřelo dveře

 

 

Čekali odborníci, fanoušci, Pražané i cizinci, netrpěliví rodiče a zvídavé děti. Přesně 1621 den bylo muzeum v Praze na Letné uzavřeno kvůli náročné stavební rekonstrukci. Čekali nejen na nové či nově instalované expozice, ale hlavně na budovu, která je poprvé za více než sedmdesát let starou vlastní historii věnována jen muzejním účelům. A dočkali se. Na více než pěti a půl tisících metrech čtverečních je nyní vystaveno 5000 exponátů.

 

Historie muzea a budovy

Předchůdce českého muzea techniky lze spatřovat ve sběratelských aktivitách stavovské inženýrské školy, pražské polytechniky a českého průmyslového muzea. Technické muzeum bylo ustaveno roku 1908 pod názvem Technické muzeum Království českého. První sbírky byly veřejnosti zpřístupněné o dva roky později ve Schwarzemberském paláci na Hradčanech. Samotná muzejní budova byla vystavěna v letech 1938-1941 podle projektu architekta Milana Babušky na pražské Letné. Budovu v roce 1941 obsadila německá okupační správa. Sbírky se do ní začaly stěhovat až po válce, ale větší část budovy zabraly jiné instituce a muzejním účelům musela stačit sotva třetina prostoru. Celou budovu dostalo muzeum až po roce 1989. Ročně si unikátní předměty prohlédlo až na dvě stě tisíc návštěvníků.

 

Doprava

Nevětším lákadlem je tradičně dopravní hala, v níž jsou umístěny exponáty z historie automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy u nás. Tato expozice, která dokumentuje vývoj tohoto odvětví od konce 18. století až do současnosti, byla vždy nejnavštěvovanější. Proti té staré ubylo lokomotiv, ale rozrostly se řady letadel a historických automobilů. Všechno je nablýskané a voní olejem. Nad hlavami návštěvníků visí letouny o hmotnosti zhruba pět tun. Právě rozmístění letadel je uděláno nově. Dříve byla všechna zavěšena nad sebou, teď jsou dynamicky nakloněna a zavěšena na tenkých lankách, což vzbuzuje dojem plachtění.

Náklady na zřízení této haly činily 27 a půl milionu korun a podíleli se na ní přední odborníci. Mimo jiné zde návštěvník uvidí legendární automobil Tatra 80 z roku 1935, užívaný prezidentem T.G.Masarykem, dále letoun prvního českého letce Jana Kašpara z roku 1911 nebo symbol 2. světové války, stíhačku Supermarine Spitfire z roku 1945, ve které létali českoslovenští piloti za britské královské letectvo.

 

Fotografický ateliér

Z vestibulu muzea je možné vstoupit přímo do expozice s názvem Fotografický ateliér. Záměrem jejich tvůrců bylo prezentovat vývoj fotografických procesů a fenoménů fotografie od jejího vynálezu až po současnost. Jednotlivá historická období jsou dokumentována používanými přístroji a originálními fotografiemi. Největší pozornost připoutá rekonstrukce dobového „skleněného“ ateliéru, určeného k portrétování ze denního světla ve stylu začátku 20. století. Nejcennějším exponátem je daguerrotypie Královského paláce v Paříži z roku 1840. Jejím autorem je sám objevitel této techniky – J. L. Daguerre.

 

Tiskařství

Expozici naleznete v prvním patře muzea. Dojem je úžasný, protože „vkročíte“ do autentické tiskárny. Vystavené mašiny ukazují vývoj hlavních tiskařských technologií od vynálezu knihtisku až po současnost. Mezi zajímavé exponáty patří například knihtiskový ruční lis v pražské Jezuitské tiskárny z přelomu 17. a 18. století, nebo kotoučová rotačka MAN z roku 1876, vyrobená pro Místodržitelskou tiskárnu v Praze. Jedná se o první stroj svého druhu používaný v Čechách a jeden z mála dochovaných v Evropě. Je zde i nová specialitka pro návštěvníky – zájemci si zde sami mohou vytvořit různé tiskoviny.

 

Astronomie

Mezi nejatraktivnější expozice se řadí Astronomie, najdete ji ve druhém patře budovy. Je vybudována jako potemnělé skleněné bludiště, ve kterém se unikátní exponáty vznášejí v prostoru a připomínají zářící vesmírné objekty, navozuje atmosféru nekonečného vesmíru. Expozice dává nahlédnout do dějin astronomického poznání za uplynulých 6 500 let a ukazuje řadu astronomických, měřících a navigačních přístrojů z období od 15. do 20. století. Lákadlem je jednaosmdesát kilometrů vážící pravý meteorit, který před lety dopadl do argentinské pampy. Doplňkem výstavy jsou i staré teodolity, pasážníky či navigační přístroje a astroláby.

 

Architektura, stavitelství, design

Je to nově vybudovaná expozice a můžete zde vidět nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích z období let 1860 až 1989. Vystaveny jsou jak původní, tak zcela nové architektonické modely staveb včetně sochařských doplňků, četné skici, plány a fotografie, charakterizující jednotlivé slohy a přibližující velké postavy naší architektury, J. Zítka, J. Kotěru, J. Gočára… A je tu zase lahůdka – návštěvník může vstoupit do pracovny architektů 19. a 20. století. Dobovou atmosféru navozuje secesně nebo kubisticky laděný prostor. Pozornost si rozhodně zaslouží i zrekonstruovaná slavná zpívající fontána, která byla původně zhotovená pro československý pavilón světové výstavy EXPO 58 v Bruselu.

 

Výstavy

Ze spolupráce s nejvýznamnějšími muzejními institucemi, zaměřenými na techniku, jako je Národní technické muzeum v Brně a Vojenský historický ústav v Praze, vzešly dvě výstavy. Jsou instalovány v suterénu budovy po zhruba půl roku. Moravské muzeum uspořádalo výstavu Brno v Praze a druhá instituce výstavu Technika 20. století ve sbírkách VHÚ Praha. Tvoří ji více než čtyři desítky exponátů – zbraní a dopravních prostředků, které používali čeští vojáci během posledních 110 let.

Dosavadní práce na rekonstrukci stály 370 milionů korun a 130 milionů korun  si vyžádaly expozice. Práce ale ještě nekončí. Ve třetí etapě přijdou na řadu prostory knihovny, restaurátorské dílny a plášť budovy. Celé dílo nás v plné kráse uvítá na jaře příštího roku.

 

Infobox:

NTM na Letné je největším technickým muzeem v ČR a co do rozsahu sbírek patří k největším v Evropě. Bylo založeno v roce 1908. Od roku 1910 vystavuje své sbírky technických předmětů, strojů, zařízení a přístrojů z různých oborů – průmyslu, dopravy, architektury, stavitelství a přírodních a exaktních věd.

Otevírací doba: Denně kromě pondělí od 10-18 hodin, první čtvrtek v měsíci od 10-20 hodin. Cena vstupenky pro dospělé je 170 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 370 Kč pro rodiče s dětmi do 15 let. Školní skupiny s pedagogickým doprovodem - 50 Kč za dítě. Vstup zdarma děti do šesti let, dětské domovy, SOS vesničky, držitelé průkazek, ZTP/P a jejich průvodci. Poplatek za fotografování 100 Kč.

FOTO: Miroslav Fezanicz

                                                                             

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX