Botanický ústav AV ČR ve „Vodním domě“ v Hulicích

Workshop o vědě i ochraně přírody

Tzv. Vodní dům v Hulicích (okres Benešov u Prahy) se letos připojil ke každoročnímu festivalu Týden vědy a techniky workshopem „Život pro kuřičku“. Jeho účastníci si mohli na příběhu endemické rostliny kuřičky hadcové prakticky vyzkoušet, jak může botanický výzkum přispět k záchraně ohroženého druhu.

Vědečtí pracovníci Botanického ústavu Akademie věd ČR z Průhonic u Prahy instalovali ve Vodním domě několik stanovišť, na kterých si zájemci mohli různé metody práce botaniků sami vyzkoušet. Uvnitř Vodního domu vznikly dva modely stanoviště, na kterém kuřička roste. Jeden reprezentoval zachovalou a jeden degradovanou lokalitu. Návštěvníci si tu sami vyzkoušeli identifikaci faktorů, negativně ovlivňujících přežívání ohroženého druhu a zkusili – již poučeni - navrhnout způsoby jeho záchrany. Na dalším stanovišti pozorovali tzv. binolupou semena různých rostlin a zkusili sami objevit, jak různě jsou přizpůsobena pro šíření vzduchem, vodou, nebo třeba přichycená na srsti zvířat. Na stanovišti, vybaveném lupami, si pak zkusili určit pod odborným vedením vzorky rostlin podle určovacího klíče. Prohlédli si také výsledky experimentu, testujícího růst kuřiček na volném prostranství - oproti zastíněným exemplářům či růst jedinců v přítomnosti jiných druhů.

Workshop, „Život pro kuřičku“ ve Vodním domě v Hulicích probíhal po dva dny. V pátek 10. listopadu dopoledne se zde střídaly školní třídy, v pátek odpoledne a po celou sobotu 11. listopadu pak byl otevřen veřejnosti. Akce, v duchu historických doporučení J. A. Komenského  seznamující s činností vědců takříkajíc „na vlastní oči“, nejen cestou slovního výkladu, se setkala s velkým zájmem. Zaujala jak mládež, pro kterou šlo o vhodný doplněk k učivu, tak ostatní veřejnost, v níž vzbudila zájem o činnost botaniků i ochranu přírody.

                                                                                                                              Miroslav Navara dle TZ

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX