O svých vínech mluví jako o tzv. butikových, určených pro vrcholnou gastronomii a evidentně svého záměru dosáhli. Najdeme je v obci Pavlov pod malebnou siluetou Dívčího hradu nebo-li dříve hradu Meidenburg v pozadí. Jedná se o vinařství Reisten. Produkcí zhruba 120 tisíc lahví dnes nijak zvláště neoslňuje, ale od samého začátku ho koncipovali pro výrobu vysoce kvalitních vín a samo vinařství tento plán dodnes přísně dodržuje.

Zástupci prestižních španělských vinařství a čeští vinařští obchodníci i milovníci vína se jako každoročně v první polovině května sešli se v hotelu Eurostars Thalia na Prezentaci a degustaci španělských vín z několika výrazných španělských vinařských regionů. Na akci, kterou pořádal ICEX Spain Trade and Investment (Společnost pro obchod a investice) a organizačně zajišťovala Ekonomická a obchodní kancelář Velvyslanectví Španělska v Praze, prezentovalo své nejlepší výrobky 25 zástupců španělských vinařských firem a družstev. Součástí letošní prezentace byl seminář O španělském víně, který vedl zkušený sommeliér Dominik Sokol.

Málokteré historické postavy vzbuzují tolik otázek, spekulací, konspiračních teorií a emocí, jako templáři, Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Řád vznikl kolem roku 1120 v Jeruzalémském království z iniciativy šlechticů k ochraně křesťanských poutníků do Svaté země před útoky muslimů. Zprvu se hlásil k augustiniánské řeholi, vlastní řeholní pravidla templářům sestavil Bernard z Clairvaux, francouzský opat a význačný mystik. Templářští rytíři skládali slib čistoty, chudoby, poslušnosti a ochrany poutníků.

Slavný český fotograf Jovan Dezort vystavuje svá díla v Praze na Novotného lávce. V sídle České vědeckotechnické společnosti se tradičně konají komorní výstavy. Dezotovo dílo se zde prezentuje pod názvem Praha a osobnosti 20. století. Fotografie jsou k vidění denně do konce května. Jovan Dezort je členem Czech Travel Press.

20. ročník soutěže Mapa roku proběhl v odborném duchu pod dohledem profesionálů z vysokých škol, výzkumným pracovišť i z praxe. Odborná komise České kartografické společnosti zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2017 a určila vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a udělení titulů Mapa roku 2017 se konalo v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.