Asociace kuchařů a cukrářů ČR slavnostně vyhlásil výsledky 4. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol, středních škol, nemocnic, léčebných zařízení, lázní, domovů seniorů atd. s názvem „Nejlepší kuchař ve společném stravování“. Praktické finálové kolo se konalo od 26. 10. 2021 do 27. 10. 2021 v Makro akademii Praha a zúčastnilo se ho 10 nejlepších kuchařských týmů z každé kategorie. 

Pečená husa s knedlíkem a zelím, kaldoun a další dobroty jsou součástí svatomartinských hodů po celé republice. Tradice pečené husy na svatého Martina žije i na Budějovicku. Místní restauratéři si na husí týden nachystali to nejlepší ze svých receptů. Husa láká také, alespoň podle zamluvených pobytů, i hosty odjinud.

V naší republice je zvykem spíše nadávat než chválit. Snad nejvíce to od lidí schytává po aktuální energetice potravinářský průmysl. Celkem pochopitelně. Každý z nás běžně alespoň třikrát denně jí a snad ještě více pije. Bohužel, díky mnoha lobbistům a svépomocně pasovaným odborníkům na výživu vládne v naší současné populaci zmatek.  Je proto potěšitelné, že existuje platforma, která dokládá, že na české potraviny zas až tak moc nadávat nemusíme. Svědčí o tom i právě ukončený 13. ročník soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2021“ a „Dětská chuťovka 2021“.

Z tiskové konference  Foto: P. Brodecký

Již od roku 2012 návštěvníci webových stránek www.germany.travel používají volné textové pole k označení turistických cílů, které mohou s klidným svědomím doporučit dalším. Ze zmíněných údajů sestavuje DZT (Německá turistická centrála) žebříček 100 nejlepších. „Turistická země Německo“ je stále mezinárodně oblíbená značka. Více než 14 tisíc zahraničních návštěvníků online portálu www.germany.travel si od ledna do konce července 2021 vybralo svá oblíbená místa v anketě TOP 100 turistických cílů.

I za podmínek velmi složité situace v domácím i mezinárodním cestovním ruchu, zaviněných pandemií Covid 19, pracoval výbor CTP v obvyklé intenzitě. Pandemie bohužel velmi omezila organizaci akcí, jaké výbor pro členy v minulých letech běžně organizoval. Přesto se uskutečnilo několik velmi zdařilých presstripů, s odpovídající následnou publicitou: Berounsko (zúčastnilo se 9 členů), Kutná Hora (9 členů), Nelahozeves (8 členů). V jednání jsou návštěvy a presstripy: Jihočeský kraj, Východomoravský kraj, Frýdecko-Místecko, rekonstruovaný hotel Thermal Karlovy Vary, zámek Průhonice u Prahy. I v těchto případech se na průběhu jednání podepsala situace s pandemií. Vztahy se zahraničními partnery většinou stagnují, živý kontakt zůstává se spolkovou zemí Sasko (NSR). Nejaktuálněji byla navázána spolupráce s partnery v Rakousku (region kItzbühel), s dobrou perspektivou.

Filmařský svět stihla ztráta v osobě PhDr Jiřího Minaříka. Byl novinářem, ale ještě větší měrou znalcem filmové tvorby.

Mnozí autoři jej pamatují v porotách soutěží, jakou je Střekovská kamera v Ústí nad Labem nebo Memoriál Jiřího Beneše ve Dvoře Králové. Při posuzování filmů bylo pro něho typické, že dokázal v četných seminářích upozorňovat na chyby způsobem, kterým se vyjadřoval zcela jasně a srozumitelně. Pro autory to bylo přínosem v tom, že na příkladu jednoho filmu se mohlo dojít k nápravě chyb a nedostatků v obecnější, širší rovině. Byl nadšen pro soutěžní klání i setkávání s autory.

Jiří Minařík byl ovšem pro amatéry i jinak velice zdatným rádcem. Jeho podnětným činem bylo, když chtěl v pražském klubu ČKK zavést týmovou tvorbu. Domníval se, že by bylo žádoucí, aby autoři přistoupili k oživení činnosti klubu ke kolektivnímu natáčení. Bohužel, z mnoha důvodů se jeho úmysl nesešel s žádoucím výsledkem.

Byl prospěšný při snaze o zkvalitnění oboru amatérského filmu. Kromě angažmá v oblasti filmařské účastnil se aktivit České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu (Czech Travel Press). Svou publicistickou aktivitu dělil mezi oba uvedené obory. Často podléhal snaze být za každou cenu vtipný a obveselovat společnost, zejména dámskou, ovšem nebylo výjimkou, že překračoval meze korektnosti a vkusu. I tak zůstane v paměti členů asociace bez výčitek.

Miroslav Navara

Retenční nádrž Skřivánek

Obnovu dvou vodních nádrží včetně nových tůní v ceně 5,3 miliony korun najdou turisté na Vysočině. V rámci programu Vracíme vodu lesu je tu obnovila společnost Lesy CŘ. Nádrže Skřivánek na Jihlavsku a Okrouhlice na Žďársku tak zadržují vodu a prospívají vodomilným rostlinám i živočichům.