Novináři a skauti se rozloučili s legendárním skautským náčelníkem a žurnalistou Jiřím Navrátilem

[ title]

 

 

Třetí lednové pondělí zveřejnil facebook Junak - Skaut smutnou zprávu. Ve věku 93 zemřel legendární Junák Skaut Jiří Navrátil, jemuž v jeho životě bylo skautské hnutí třikrát zakázáno. V roce 1990 se dožil skautského znovuzrození. Přátelé skauti i sportovci se s Jiřím Navrátilem rozloučili čtvrtou lednovou neděli při mši, která proběhla v Praze. Mezi smutečními hosty byli i zástupci sportovních spolku například Klubu českých turistů a dalších.

"Opustil nás hrdina. Ve věku 93 let, po krátké nemoci a dlouhém životě s rovnou páteří. Od dětství skaut. Vyšetřován gestapem. Komunisty odsouzen na 20 let za velezradu. Jáchymov. Bory. Mírov. Leopoldov. Starosta Junáka - českého skauta v 90. letech, do dnešního dne aktivní 1. místostarosta. První držitel nejvyššího světového skautského vyznamenání ze zemí za “železnou oponou”. Člověk hluboce inspirující všechny, kteří se s ním potkali. Člověk s nezlomným demokratickým přesvědčením. Člověk - hrdina. Bratře Jiří, děkujeme za to, cos pro nás vždy znamenal a nadále znamenat budeš!" bylo napsáno  v nekrologu uvedeném ponejprv na  facebooku Junak-Skaut.

"Jiří Navrátil byl český překladatel, publicista a významný český skaut, který zažil všechny tři zákazy Junáka - českého skauta a jeho obnovení. Byl členem protinacistického odboje a aktivně se v květnu 1945 podílel na pražském povstání. V roce 1949 se účastnil spolu s dalšími skauty nepodařeného pokusu o protikomunistický převrat, za který byl odsouzen na 20 let odnětí svobody. Několik let strávil v Jáchymově, kde pracoval v Uranových dolech. Později byl kvůli nemoci přesunut jinam. Byl propuštěn na amnestii v roce 1960," píše se o významném novináři a skautovi Jiřím Navrátilovi ve Wikipedii.

V roce 1968 se podílel na znovuobnovení skautingu v Československu. Při třetí obnově skautingu v roce 1989 se stal členem Ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen starostou, od počátku tisíciletí až do své smrti byl prvním místostarostou Junáka – českého skauta. Jiří Navrátil byl významným publicistou, překladatelem ale i nakladatelským redaktorem. Po roce 1990 byl například šéfredaktorem Lidové demokracie.

Jiří Navrátil byl rovněž v určitou dobu členem České asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu a tak při vyhodnocení autorské soutěže této Asociace účastníci minutou ticha vzdali poctu svému kolegovi.