10. ledna se koná plenární členská schůze asociace Czech Travel Press

Výroční plenární schůze Czech Travel Press se uskuteční ve středu 10. ledna 2018 ve 14:00 hodin. v ORBIS Centru, CzechTourism, Vinohradská 46, Praha 2.

Od 13:00 hodin bude možno získat roční členskou známku (pokladník Petr Tiefenböck) a zúčastnit se tradiční ankety o turistické literatuře roku 2016 (organizuje Petr Skála).

Program: zahájení M. Navara, zpráva o činnosti v roce 2017 M. Kysilková, zpráva o hospodaření P. Tiefenböck, zpráva revizní komise L. Falteisek, informace o novinářské soutěži M. Kysilková, výsledky ankety o turistické literatuře P. Skála, informace o webu www.czechtravelpress.cz Jakub Turek diskuse, různé usnesení, závěr.