Aktuálně

Také botanická zahrada v rámci v rámci reakce na pandemii koronaviru  zpřísnila svoje původní rozhodnutí a uzavřela brány areálu. K tomuto nepopulárnímu kroku přistoupila na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady hlavního města Prahy ze dne 13. března 2020. 

V důsledku aktuální situace s epidemií tzv. „čínské chřipky“ a následným problémům v příjezdovém cestovním ruchu, který se vyznačuje rušením rezervací v jihočeských hotelech, omezuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) své nejbližší plánované veletržní aktivity. Ruší svou účast na březnovém veletrhu v Pasově i dubnový Travelfest v Českých Budějovicích. Finanční prostředky, původně plánované na tyto akce, využijí na financování nové kampaně, zaměřené na domácí cestovní ruch a blízké trhy.

Lužní lesy na Soutoku v Jihomoravském kraji zaplavuje od 3. března opět voda z nádrže Nové Mlýny. Toto opatření proti suchu provádí Povodí Moravy po dohodě s Lesy České republiky.


 Tisková zpráva Asociace cestovních kanceláří České republiky ze dne 28.února 2020.

Praha, 28. února 2020. Představenstvo Asociace cestovních kanceláří České republiky projednalo 27. února 2020 problematiku řešení mimořádných okolností v cestovním ruchu, vzniklých v důsledku  vývoje situace v záležitosti koronaviru Covid19, v souladu s platnou českou legislativou a doporučilo českým cestovním kancelářím postupovat ve vzorových případech jak níže uvedeno. Představenstvo si dále přeje informovat i zákazníky českých cestovních kanceláří a činí tak touto formou.

  1. Odstoupení od smlouvy zákazníkem z důvodu mimořádné okolnosti před odjezdem na zájezd

aby zákazník mohl odstoupit od smlouvy o zájezdu pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti bez povinnosti platit storno, musí být současně splněny dvě podmínky:

  • před zahájením zájezdu nastaly v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a
  • tyto okolnosti mají významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení.

Koronavirus je mimořádnou a nepředvídatelnou okolností. Nicméně, aby jeho výskyt zakládal právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit smluvní  stornopoplatek, musí se vyskytovat v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí a zároveň musí mít významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. Každý případ tak musí být posuzován jednotlivě.

Tags: