Ing. Petr Skála

   (1954) Zeměměřič, kartograf, pedagog, publicista. První článek mu vyšel v jeho  šestnácti letech poté, kdy  přišel vyhubovat sportovním redaktorům Lidové demokracie, že tento list nepíše o ragby, které hrál. V redakci se dozvěděl od  Františka Steinera,  že deník nepíše o ragby, protože  o něm pro ně nepíše Petr Skála. Třetí den pak vyšel Skálův první článek označený autorskou zkratkou  (ps).   Od té doby jeho celé  jméno  nebo autorskou zkratku naleznete i na sportovních stránkách dalších  českých deníků i ve zpravodajství ČTK pod stovkami textů o ragby. Jako uznávaný znalec historie hry se šišatým míčem napsal i několik publikací.   Po  roce 1990 se intenzivně zapojil do zviditelňování oboru, který vystudoval. Proto v  roce 1993 vytvořil společně s Jiřím Kanisem koncepci časopisu Zeměměřič, jehož obsah svými příspěvky a nápady významně ovlivňoval do roku 1998.  V roce 1999 editoval vydávání dvou časopisů Svět na dlani a Nový zeměměřič plus. Stál u zrodu výročních kartografických cen Mapa roku, kterou Kartografická společnost ČR uděluje od roku 1998 a je členem další poroty Tourmap od jejího prvního ročníku. Pracovní kariéru zahájil  v Kartografii Praha, pokračoval na Českém úřadě geodetickém a kartografickém a  od roku 1996 do roku 2011 pracoval  na České zemědělské univerzitě, kde na  Fakultě životního prostředí působil jako odborný asistent. Napsal desítky  odborných a populárních textů o zeměměřictví, a více než pět set recenzí kartografických děl a průvodců.  V roce 2004 založil internetový časopis Vimevite.cz popularizující obor, který se snažil zviditelnit na veřejnosti i jako člen Rady Českého svazu geodetů a kartografů a výborů Kartografické společnosti ČR a aktuálně výboru CTPress.  V současné době spolupracuje s redakcí Prvnizpravy.cz, kde každý den píše nebo edituje zprávy ze sportu a volnočasových aktivit.