PhDr. Miroslav Navara


Miroslav Navara (1939) je původně geolog, dnes novinář par excellence. Novinář, publicista, významná osobnost cestovního ruchu. Televizní a rozhlasový autor a moderátor.

Prvotní profesní orientace - geolog, byla, nutno říci, zcela nedobrovolná, zaviněná reformou ministra školství Kahudy, tj. zkrácením devítiletky na osmiletku. Vyšel totiž dvojnásobek dětí, takže vzdor jediné dvojce na vysvědčení (z rýsování) nebylo pro něj tehdy možné dostat se na gymnázium. Vycházeje tedy ze svého již tehdy jednoznačně humanistického zaměření, vystudoval Vyšší školu geologickou která z dosažitelných možností byla netechnické odbornosti nejblíže. Po maturitě pak na umístěnku nástup do Jáchymovských dolů Příbram, do funkce „kolektor“ a pak i několik měsíců práce mezi „mukly“ – škola života.

Později, již u geologů v Českých Budějovicích, přišel jeho první kontakt s trampským hnutím, které se později pro něj stalo jednou z novinářských orientací. Člen TO Zlatý klíč - Čechy, autor cca dvou desítek trampských písní, které se zpívají dodnes, svého času člen skupiny Hobboes, s níž obsadil 2. místo na PORTĚ 1968. I v současnosti je pravidelným členem poroty autorské PORTY.

Od těchto tehdejších aktivit se pak odvinula i jeho pozdější spolupráce s časopisy Krásy domova a Mladý svět. Jeden z redaktorů MS, který tehdy zakládal tiskové oddělení Čedoku tu zaměstnal i několik členů trampské osady Zlatý klíč, s nimiž se při své práci v magazínu pro mladé poznal. Od března 1965 již tedy pracuje v Čedoku, se zaměřením na publicistiku, propagaci a reklamu a je tu jeho druhá, dodnes hlavní, novinářská orientace. K tomu si ještě stačí dokončit odbornou maturitu na Střední škole knihovnické - novinářská větev a vysokoškolské vzdělání (Fakulta sociálních věd a publicistiky UK Praha) včetně doktorátu dokončeného v r. 1976. Od roku 1981 pak pracuje ve funkci nám. ředitele Konferenčního servisu MON Praha a po krátké epizodě ve FÚTI (organizace tisk. konferencí) je nadlouho vedoucím časopisů Nakladatelství dopravy a spojů Praha.

Po roce 1990 od proměny Čs. svazu novinářů na Syndikát novinářů ČR pracoval jako vedoucí Odd. péče o členy SNČR. Od r. 1991. byl ředitelem s.r.o. Travel Info Praha. Po celou dobu svého aktivního působení v cestovním ruchu, t.j. od března 1965, je členem Mezinárodní federace novinářů a publicistů cest. ruchu (FIJET) a od r. 1986 do r. 2008 byl i významným členem exekutivy této více než padesátileté světové organizace. Desítky let pracuje souběžně ve funkcích exekutivy České asociace novinářů cestovního ruchu (zpočátku s názvem Klub SN FIJET ČR, poté ATchJET, nyní Czech Travel Press), ve funkcích federální tajemník, prezident, generální tajemník s pověřením zastupování organizace v zahraničí a vedoucí mezinárodní sekce.

Dá se říci, že je jedním z členů této organizace, který ji významně ovlivnil a „vydupal“ její současnou tvář takříkajíc ze země. V roce 2007 byl oceněn v Itálii jako "nejlepší zahraniční přítel letoviska Lignano Sabbiadoro“ za rok 2007. Je držitelem českého "Zlatého pera turistiky"- soutěže novinářů cest. ruchu za rok 1979. Od počátku padesátileté existence nejstaršího světového festivalu turistických filmů a multimedií TOURFILM je spolupracovníkem jeho štábu. Miroslav Navara je autorem a spoluautorem mnoha článků, knih a publikací a významnou a respektovanou osobností cestovního ruchu v České republice.