NÁVŠTĚVA P. GENERÁLNÍHO ŘEDITELE TUNISKÉHO NÁRODNÍHO ÚŘADU V PRAZE

Hodinové tiskové konference se zúčastnila dvacítka novinářů a redaktorů.

Na úvod byly zmíněny tunisko-české vztahy v rámci cestovního ruchu. Tunisko se těší velké oblibě českých turistů, každoročně jich do této země zavítá okolo devadesáti tisíc, v loňském roce jich bylo zhruba čtyřicet tisíc.  I přes velký celoevropský pokles návštěvníků Tuniska, zůstali čeští turisté této zemi věrni. Pan generální ředitel Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch vyzdvihl hlavně solidaritu Čechů, kteří se zemi rozhodli navštívit i po atentátu v Sousse. Bylo jich přibližně třicet tisíc. Pan generální ředitel ocenil také českou vládu, která nevydala zákaz cestování do Tuniska.

Pan generální ředitel se ve své řeči zaměřil hlavně na:

- posílení bezpečnosti v Tunisku, což je v současné době absolutní prioritou státu. Podílí se na ní všechny bezpečnostní složky ve spolupráci s evropskými odborníky, kteří jim poskytli kromě zkušeností i příslušné vybavení.

Tunisko-libyjská hranice byla zabezpečena příkopem vybaveným detektory pohybu, které poskytlo Německo a USA.

- propagaci Tuniska, kdy p. generální ředitel přiblížil strategii na podporu cestovního ruchu, která by se měla zaměřit na představení Tuniska nejen jako přímořské destinace, ale jako země, která nabízí mnohem více zážitků.

 

Pracovní schůzka ing. Kláry Dostálové, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, s p. generálním ředitelem  Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch:

P. generální ředitel přiblížil svoji představu spolupráce v rámci cestovního ruchu mezi oběma zeměmi. Váží si hlavně toho, že Česká republika je vyhlášenou turistickou destinací.

Dále řekl, že jeho návštěva je vyjádřením uznání a úcty České republice a jejím obyvatelům. Během různých setkání se zástupci cestovních kanceláří byla bezpečnost turistů hlavním námětem diskuzí. Všem se dostalo ujištění, že tuniská vláda všemi dosažitelnými prostředky zajistí bezpečnost svých hostů.

Ing. Klára Dostálová a generální ředitel Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch p. Abdellatif Hmam  se shodli na vzájemné podpoře a výměně zkušeností v cestovním ruchu, která je začleněna i ve vzájemné dohodě mezi Českou a Tuniskou republikou z roku 1990.

Schůzka GŘ s představiteli magistrátu Karlových Varů :

Během návštěvy města Karlovy Vary se p. generální ředitel setkal s p. primátorem a zástupci místní centrály cestovního ruchu a diskutovali o následujících tématech:

- výměna zkušeností z oboru lázeňství včetně lékařské péče

 

- možnost partnerství s tuniským lázeňským městem Korbous

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX