Nejlepší mimopražský turistický produkt – Centrum Babylon

Severočeský Liberec se stává díky jedinečnému kongresovému, hotelovému a zábavnímu komplexu v centru města jedním z nejnavštěvovanějších míst v republice. Centrum Babylon je dokonce nejnavštěvovanější mimopražská atrakce, kde lze strávit nezapomenutelný den či celý týden plný zábavy. V roce 2009 ho navštívilo 650 000 osob.

Před krátkým časem se ve Špindlerově Mlýně uskutečnil Festival domácího cestovního ruchu, organizovaný u příležitosti 6 000 dnů existence České centrály cestovního ruchu (CzechTourism) v roce  založení 1993. V rámci tohoto festivalu byly vyhodnoceny nejvýznamnější turistické projekty a destinace cestovního ruchu od vzniku České republiky koncem devadesátých let minulého století. Nejlepším turistickým produktem byl agenturou CzechTourism vyhodnocen unikátní zábavní, společenský, hotelový a kongresový komplex CENTRUM BABYLON v Liberci. Ocenění převzal jeho generální ředitel Ing. Vlastimil Čadílek. Tento originální a v České republice jedinečný komplex oslaví letos již 12. narozenin. Je typickým představitelem brownfield – revitalizace bývalé textilní továrny v centru města.
Za dobu svého trvání se stal Centrum Babylon turistickou dominantou nejen Libereckého kraje, ale dnes je i nositelem titulu Nejlepší turistický produkt a je, jak už jste si přečetli, i nejnavštěvovanějším mimopražským turistickým cílem České republiky.