Kvalita služeb v domácím cestovním ruchu stále pokulhává

 

 

Shodli se na tom při společném jednání ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský a předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Viliam Sivek. Oba představitelé též konstatovali, že pro podporu cestovního ruchu u nás je třeba více zkoordinovat spolupráci státu, regionů a soukromého sektoru.

 

Janovský se Sivkem diskutovali především o hlavních problémech rozvoje a efektivnějšího využití turistického potenciálu České republiky, které jsou aktuální a řešitelné v blízké době.

Finanční podporu vloženou do rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu je třeba více zkoordinovat na ose stát-region-podnikatelé. Rovněž je třeba zlepšit zaměření marketingu. Velké mezery má český cestovní ruch i v potírání šedé a černé ekonomiky.

„ Jednoznačně jsem se shodli na tom, že impulsem pro zatraktivnění tuzemského cestovního ruchu je zejména zlepšení kvality služeb,“ uvedl ministr Janovský.

Otázka zní, jak toho chce MMR dosáhnout. Do puntíku stejný názor o kulhajících službách domácího cestovního ruchu, zejména v pohostinství - stravování a ubytování zveřejňovali i předchozí ministři pro místní rozvoj, ať již Čunek nebo Svoboda. Jediný profesionál v řadě, Rostislav Vondruška, nositel titulu Osobnost cestovního ruchu, měl určitou vizi a řadu konkrétních kroků za sebou, kupříkladu obnovu certifikace v oblasti pohostinství a ubytování.

Cestovní ruch má pro ekonomiku České republiky značný potenciál. Včetně multiplikačních efektů se podílí na celkové produkci ČR 5,6%, na příjmech státního rozpočtu dokonce 6,9%. Cestovní ruch zaměstnává 7,6% pracujících, tedy dvaapůlkrát více lidí než zemědělství.